LKA Latvijas kultūras koledžas jauktais koris „Bonum Cultura” sniegs labdarības koncertu Zeltiņu pagasta baznīcā


06.10.2014.2014.gada 25.oktobrī pulksten 15:00 Alūksnes novada Zeltiņu pagasta baznīcā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas koris „Bonum Cultura” Laura Lieldiena vadībā sniegs koncertu „Ceļojums laikos un pasaulē”, lai vāktu līdzekļus baznīcas altāra daļas atjaunošanai.

 Šī pasākuma galvenais mērķis ir vākt līdzekļus Zeltiņu baznīcas altāra daļas atjaunošanai. Zeltiņu baznīca ir nozīmīga ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī blakus pagastiem – Ilzenes, Kalncempju un Strautiņu. Šis ir tikai pirmais solis, jo baznīcai ir nepieciešams kapitālais remonts, bet šobrīd tam nepietiek līdzekļu. Uz doto brīdi baznīcai daļēji ir nomainīti vecie logi pret jauniem un kopš šī gada septembra no baznīcas ieejas līdz autoceļam ir izveidoti bruģēti pakāpieni.

Korim šis ir nozīmīgs koncerts, jo tas ir pirmais izbraukums pa Latvijas teritoriju, jo iepriekš ir notikušas uzstāšanās Rīgā un Francijā. Tas ir arī pirmais koncerts, kas tiks sniegts jaunajā mācību gadā, lai gan pirmās ieskaņas jau izskanēja Latvijas Kultūras koledžas atklāšanas pasākumā 2014.gada 1.septembrī.

Koristi ir sajūsmā un gaida šo pasākumu ar nepacietību, jo tā ir jauna pieredze, emocijas un vēl nezināma vieta. Tieši tādēļ notiek ļoti intensīvi mēģinājumi, lai sagatavotos un sniegtu brīnišķīgu koncertu, kuru sniegs 5 valodās – latviešu, latīņu, lietuviešu, angļu un izdomātā.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv