Aicina uz tikšanos bijušos Alūksnes rūpkombināta darbiniekus


26.11.2014.

Iveta Ozoliņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore

4.decembrī plkst. 16.00 visus interesentus, īpaši bijušos Alūksnes rūpkombināta darbiniekus, aicinām uz  Alūksnes pilsētas bibliotēku, kur pētījumu „No Jēkaba Kreiļa alus darītavas līdz… zudušais laikā” prezentēs un pakavēties atmiņās aicinās Jaunalūksnes pagasta pārvaldes teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa un Jaunalūksnes bibliotēkas vadītāja Ieva Zakarīte.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv