Atbalstīts bibliotēkas projekts


20.11.2014.

Iveta Ozoliņa,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore

http://www.albibl.lv/news/data/images/LBB(1).jpghttp://www.albibl.lv/news/data/images/KKF(4).jpghttp://www.albibl.lv/news/data/images/LNB(1).jpg


Alūksnes pilsētas bibliotēka ar projektu pieteikumu startēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības izstrādātajā un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektu konkursā „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”. Projekta mērķis ir sekmēt augstvērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.

Projektu konkursā tika iesniegti 74 bibliotēku projekti, kuros iesaistītas 577 bibliotēkas. Eksperti izvērtēja iesniegtos projektus un rezultātā atbalstīja 55 bibliotēku projektus, kuros iesaistītas 456 bibliotēkas. Prieks, ka atbalstīto projektu vidū ir arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas iesniegtais projekts. Vērtējot projektus, tika ņemts vērā konkursa nolikumā prasītais, īpašu uzmanību pievēršot pamatojumam par grāmatu kolekcijas nepieciešamību.

Pateicoties atbalstītajiem projektiem, Alūksnes pilsētas bibliotēka saņēmusi grāmatu kolekciju, kurā iekļautas 53 vērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras grāmatas. Projektā iegūtajā grāmatu kolekcijā iekļauti latviešu autoru- Leona Brieža, Andas Līces, Ineses Zanderes, Edvarta Virzas, Imanta Ziedoņa, Ingas Ābeles, Pētera Brūvera, Noras Ikstenas, Dainas Avotiņas, Marta Pujāta, Gundara Ignata u.c. autoru darbi, lasītājiem pieejami būs vērtīgas mākslas izdevumi par māksliniekiem Rūdolfu Pērli, Kārli Melnbārzdi, Jāni Rozentālu, Vilhelmu Purvīti, Kārli Padegu, Līgas Blauas grāmata par profesoru Jāni Stradiņu, Daigas Mazvērsītes grāmata par latviešu pianisti un komponisti Elgu Igenbergu.  Bez tradicionālajām iespiestajām grāmatām projekta kolekcijā iekļautas arī klausāmgrāmatas- I.Gaile “Āda”, U.Bērziņš “Izņemts no skolas”, M.Bērziņš “Gūtenmorgens”.  Bērnus dzejas pasaulē ievedīs izdevniecības Liels un Mazs izdotās BIKIBUKU grāmatas. Lasītājiem tiks piedāvāti arī latviešu valodā tulkotie ārzemju autoru darbi- V.Herndorfs “Čiks”, L.Uļicka “Mēdeja un viņas bērni”, M.Stepnova “Lazara sievietes”, S. Veronēzi “Pagātnes spēks”, M.Valtari “Turms, nemirstīgais” u.c.

Projektā iegūtās grāmatas būs iespēja izmantot ikvienam Alūksnes un Apes novadu pašvaldību bibliotēku lasītājam. Grāmatu kolekcija izdevumu ziņā ir ļoti daudzveidīga, tajā ir iekļauti vērtīgi un arī samērā dārgi izdevumi, kurus pagastu bibliotēkas nevar atļauties iegādāties, tādēļ tas būs nozīmīgs ieguldījums bibliotēku krājumu papildināšanā.

Laipni gaidīsim Jūs bibliotēkās! Par jums interesējošo grāmatu esamību katrā konkrētajā bibliotēkā Jūs varat pārliecināties, apmeklējot to klātienē, jautājot pa tālruni bibliotekāram, rakstot e-pastu vai apmeklējot novada bibliotēku elektronisko katalogu internetā http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx . Ja jums nepieciešamais izdevums neatrodas bibliotēkā, kuru apmeklējat, tās darbinieks jums šo izdevumu pasūtīs un piegādās no citas novada bibliotēkas.
Labu lasītprieks!
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv