Interesentus aicina uz projekta „Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā/Ainavu pērles” konferenci


19.11.2014.

 

Projekts Nr.ELRII-261 „Two pearls of the landscape parks in Eastern Europe / Landscape pearls” („Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā/Ainavu pērles”)

KONFERENCE ALŪKSNES MUZEJĀ
2014.gada 22.NOVEMBRĪ

10.00

Dalībnieku reģistrācija; kafijas pauze

10.40

Konferences atklāšana

11.00

Aleksandra paviljons
Restauratore – vecmeistare Ināra Heinrihsone

11.30

Vēsturisko dārzu un parku attīstības plānošana
Ainavu arhitekte Mg.arch.Kristīne Dreija

12.00

“Lielās kaskādes” Pavlovskas parkā restaurācija
Pavlovskas muzejrezervāta arhitekte Ludmila Lappo
(lekcija krievu valodā)

 

 

 

 

 

12.30

Kafijas pauze

13.00

Alūksnes Jaunā pils pēc 1898.gada
Arhitekte Ināra Caunīte

13.30

Krievu amatnieki Latvijā 18.-19.gadsimtā un Ērmaņmuižas kungu māja
Eksperts Juris Zviedrāns

14.00

Diskusija

LOGO_Full_Set_transparent.png

Šo projektu līdzfinansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013.gadamAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv