„Satiec savu meistaru” ietvaros piedāvās lekciju „Saules gads”


24.03.2014.


Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Projekta „Satiec savu meistaru” ietvaros 2. aprīlī pulksten 15.00 Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas lielajā zālē Dārza ielā 11 ikvienu interesentu aicinām uz lekciju cikla „Senču mantojums” trešo lekciju „Saules gads”.

Lekcijā Latvijas Folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Kapusts un LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Aīda Rancāne sniegs informāciju par to, kā Saules kalendārs tiek salāgots ar Mēness kalendāru, kādi svētki tiek svinēti, balstoties tikai uz Saules kalendāru un, kādi - saistībā ar Mēness fāzēm, kā arī runās par svētku rituāliem, to nozīmi un jēgu, galvenajiem simboliem.

Pieteikšanās lekcijai līdz 31. martam elektroniski, rakstot uz e-pastu: valda.zeltina@aluksne.lv vai zvanot pa tālruņiem 26601466, 64381512.

Alūksnes novads no janvāra līdz aprīlim ar dažādiem pasākumiem iesaistījies projektā „Satiec savu meistaru” un šai laikā notikušas jau vairākas lekcijas - sarunas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu.

Savukārt 4. aprīlī pulksten 15.00 cikla „Senču mantojums” ietvaros Alūksnes muzejā atklās izstādi „Pierobežas raksti cimdos un jostās”, kas top, sadarbojoties Alūksnes pilsētas Tautas nama Tautas lietišķās mākslas studijas „Kalme” un Veru pilsētas amatniekiem un jebkuram cimdu adītājam, kas bija aicināti pievienot savus darinājumus izstādei. Izstāde Alūksnes muzejā būs skatāma līdz 24. aprīlim.

No 4. līdz 6. aprīlim Alūksnes muzejā no pulksten 10.00 līdz 14.00 notiks atvērtās meistarklases, kad ikvienam interesentam būs iespēja no studijas „Kalme” meistariem iegūt zināšanas cimdu un jostu aušanā un rakstu kompozīcijas veidošanā. Jāpiebilst, ka 4. aprīlī meistarklasē piedalīsies arī Veru pilsētas amatnieki, savukārt 6. aprīlī noslēguma pasākumu kuplinās folkloras kopas.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv