Alūksnes Mākslas skola aicina uz Atvērto durvju dienām un gaida jaunos audzēkņus


27.05.2014.


Atvērto durvju dienas Alūksnes Mākslas skolā 28. un 29. maijā no 9.00 -18.00.

Jaunu audzēkņu pieteikšanās no 2. līdz 6. jūnijam:
Profesionālās ievirzes programmā no 8 gadiem (septiņgadīga programma)
Vecāki audzēkņi pēc iestājpārbaudījumiem var tikt uzņemti vecākās klasēs.
( diagnosticējoši iestājeksāmeni zīmēšanā un gleznošanā)

Interešu izglītības programmas (bez iestājeksāmeniem):

  • zīmēšana,  veidošana pirmskolas vecumā,
  • vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā no 7 gadiem,
  • vizuāli plastiskā māksla jauniešiem,
  • vizuāli plastiskā māksla pieaugušajiem.

 sīkāka informācija  O. Vācieša ielā 2, Alūksnē, tālr.64322433, 26450084, 29177702Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv