No 7. līdz 13. jūnijam Alūksnē svinēs Ernsta Glika 360. jubileju


19.05.2014.


7.jūnijs

Bībeles muzejā
13.00  Izstādes “E.Glika darba turpinājums - grāmatniecība Alūksnē 17.-21. gs.” atklāšana un
prezentācijas “E.Glika darbības periods Alūksnē Latvijas un pasaules vēstures kontekstā” (Jānis Polis – kultūrvēsturnieks, pedagoģijas maģistrs), “Darbības vārdi E. Glika Bībeles tulkojumā” (Jolanta Wišnioch – LU Filoloģijas fakultātes doktorante)
Interesentiem lekcijām pieteikties līdz 6.jūnijam Bībeles muzejā personīgi,  pa telefonu 25627589 vai e-pastu: bibeles.muzejs@inbox.lv

Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
18:00   Glika dienu svinīga atklāšana
            Koncerts ērģelēm, saksofonam un solo “Dāvida dziesmas”
Piedalās JVLMA rektors, saksofona klases profesors Artis Sīmanis, Latvijas Nacionālās operas (LNO) soliste Kristīne Gailīte un ērģeļspēles pasniedzēja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Lutera akadēmijā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Kristīne Adamaite

8.jūnijs

Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
11:00   Svētku dievkalpojums
Dievkalpojumu vada arhibīskaps Jānis Vanags
13:00 Garīgās mūzikas koncerts “Debesis ir tuvu klāt”
Piedalās Alūksnes novada muzikālie kolektīvi un izpildītāji

9.jūnijs

Alūksnes muzejā
14:00   Izstādes "Trejdeviņi Rīgas torņi" atklāšana un tikšanās ar mākslinieku Klāvu Veinbahu

10.jūnijs

Pie Glika ozoliem
19.00  Sadraudzības vakars
Visus vienos garīgais vārds, dziesmas, mūzika, “Bībeles ceļš”, kopīga vakarēšana, ugunskurs, brīvdabas filmas un garda zupa

11.jūnijs

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
10:00  Glika piemiņai veltīts pasākums “Gliks- Alūksnes un Vettinas skolu vienotājs” (prezentācijas, lasījumi, tikšanās…)
Piedalās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Vettinas (Vācija) skolu pārstāvji

12.jūnijs

No Alūksnes tūrisma un informācijas centra
10.00 Ekskursija “Pa Glika pēdām”
Iespēja doties organizētā ekskursijā ar autobusu uz vietām, kur Ernsts Gliks izveidoja pirmās skolas – Alūksni, Zeltiņiem un Opekalnu (precīzāka informācija un pieteikšanās līdz 6.jūnijam Alūksnes TIC personīgi, pa telefonu 29130280, e-pastu tic@aluksne.lv)

Alūksnes muzejā
14:00  Lekcija "Ernsts Gliks un viņa pedagoģiskā darbība" (Ilona Riekstiņa- Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāja)

Alūksnes Svētā Bonifācija Romas Katoļu baznīcā
19.00  Vokālā pedagoga Rīgas Doma kora skolā, docētāja Latvijas Mūzikas akadēmijā, dziedoņa
            Jāņa Kurševa koncerts

13.jūnijs

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
18:00  9.klašu izlaidums
Visos pasākumos ieeja brīvaAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv