Alūksnes novada kolektīviem teicami panākumi konkursos


08.05.2014.


Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Vairāki Alūksnes novada amatiermākslas un interešu izglītības kolektīvi sasnieguši teicamus rezultātus dažādos konkursos.

Tā Alūksnes pilsētas Tautas nama deju kopa „Jukums” (vadītāji Agris un Inita Veismaņi) šīs nedēļas sākumā atgriezusies no starptautiska mūzikas un tautas deju festivāla – konkursa „BELGRADE AWARD 2014”, kur ieguva 2.vietu ar deju programmu „Tāds mūžiņš liniņam”. Kolektīvs šajā konkursā piedalījās ar Alūksnes novada pašvaldības finansiālu atbalstu, kas tika piešķirts kā līdzfinansējums transporta izdevumiem.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris (diriģents Sandors Saulvedis Līviņš, horeogrāfe Ilze Līviņa) 4. maijā Rīgā pie Brīvības pieminekļa Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile finālkonkursā kārtējo reizi apliecināja savu prasmi un ieguva I pakāpi un augstāko punktu skaitu. Šogad skolu pūtēju orķestri bija sadalīti divās grupās – defile grupā, kurā piedalās tikai orķestri, un šova programmā, kurā līdz ar orķestri priekšnesumā iesaistītas arī dejotājas. Alūksnieši savu sniegumu demonstrēja šova programmu grupā, taču viņu iegūtais punktu skaits ir augstākais starp abu grupu kolektīviem.

Savukārt Valkā notikušajā II Latvijas Senioru vokālo ansambļu konkursā, kas bija veltīts Jāņa Cimzes divsimtgadei, Veclaicenes senioru ansamblis ieguvis II pakāpi. „Jānim Cimzem 200” - ar šādu moto Valkas mūzikas skolā notika Latvijas Nacionālā kultūras centra sadarbībā ar Valkas novada pašvaldību rīkotais konkurss senioru ansambļiem, kurā piedalījās 40 senioru vokālie ansambļi. Jaukto vokālo ansambļu grupā, kurā savu muzikālo sniegumu rādīja 7 kolektīvi, Veclaicenes senioru ansamblis, ko vada Ilze Briediņa, ieguva II pakāpi.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv