Jaunieši īsteno iniciatīvu projektu


26.06.2014.


ANV jauniešu „Ideju laboratorijas” dalībniece,
projekta koordinatore Elvīra Barinova


Lai īstenotu savu ieceri, neformālās jauniešu grupas "Jautrās idejas" pārstāvji kopā ar skolotāju Daci Alksni izstrādāja un iesniedza projektu Alūksnes novada „Jauniešu iniciatīvu projekta konkursā 2014” un ieguva daļēju finansējumu projektam „Kopā jautrāk-2”.

Divdesmit pieciem mūsu skolas aktīviem un atraktīviem jauniešiem tika dāvāta iespēja - vienas dienas neformālās izglītības apmācība kopā ar jauniešu projektu treneri Ievu Garjāni no Gulbenes. Apmācība notika Alūksnes novada vidusskolā, kopā sanācām 15 skolēni no 11.a klases, 5 skolēni no 10.a klases un 5 skolēni no 8.klases. Ieva bija sagatavojusi mums daudz dažādu uzdevumu, kas ļāva visiem skolēniem satuvināties, iepazīt vienam otru labāk, uzzināt daudz jauna par saviem skolas biedriem un mācīties domāt līdzīgi, lai kopā rastu ideju uzdevumam, ko realizēsim projekta noslēgumā, skolas ikgadējā sporta dienā Alsviķos. Lai pēc atpūtas pauzēm mēs varētu atgriezties pie darba, tika uzdots paveikt dažādus enerdžaizerus. Ieva mums iemācīja daudz ko jaunu, lika atcerēties veco un piemirsto, atgādināja to, ko mēs vienmēr esam zinājuši, bet neizmantojām. Sadarboties ar Ievu bija gandarījums, jo viņas padomi un ieteikumi noderēja, organizējot Alūksnes novada vidusskolas mācību gada izskaņas sporta dienas neformālās aktivitātes Alsviķu kultūras namā.

Pirmais nopietnais pārbaudījums mūsu komandai bija 15.maijā, organizējot un vadot tradicionālo sporta pēcpusdienu "Kopā jautrāk - 2" Alūksnes novada vidusskolas sporta stadionā Alūksnes pilsētas un novada pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupu bērniem. Šā gada pasākumā savu dalību pieteica un kopā jautri laiku pavadīja PII „Sprīdītis”, „Pienenīte”, „Saulīte”, „Pūcīte”, Jaunlaicenes pamatskolas un Alūksnes novada vidusskolas pirmsskolas grupas bērni kopā ar vecākiem un skolotājām. Kopā piedalījās 72 dalībnieki- 35 vecāki, 15 skolotāji un mūsu brašā komanda kopā ar skolotājiem Daci Alksni, Sergeju Sverčkovu, Aleksandru Kondratjevu, Pārslu Meisteri. Šajā dienā mums bija ciemiņi, izdevniecības „Lielvārds” pārstāvji, viņi kopā ar skolotāju Līgu Krūmiņu iepazīstināja bērnus, skolotājas un vecākus ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām – planšetdatoru un portatīvo datoru iespējām. Vislielāko sajūsmu izraisīja interaktīvais galds, kas jaunas zināšanas ļauj smelties neierastā veidā. Šajā dienā visiem klātesošajiem mazu koncertu sniedza dejotāji no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas. Visus dalībniekus laipni sagaidīja un uzrunu teica skolas direktore Ilze Līviņa, jauniešu pārstāve Elvīra Barinova. Bērni kopā ar skolotājām un vecākiem savu veiklību pārbaudīja stafetēs, izturību- skrējienā, atsperīgumu- tāllēkšanā, atjautību un atraktivitāti- spēlēs un dažādās sporta disciplīnās. Pēcpusdienas noslēgumā nebija neviena zaudētāja, visi bija tikai uzvarētāji, jo piedalījās, iemācījās daudz jauna un lietderīgi pavadīja laiku. Paldies par uzticību un atsaucību pasākuma dalībniekiem!

Mūsu otrais lielais pārbaudījums notika 28.maijā, kad organizējām, plānojām un vadījām sportiskās un neformālās aktivitātes skolas sporta dienā Alsviķos. Dienas pirmajā daļā par spīti drēgnajam laikam kopā ar sporta skolotājiem jautri pasportojām Alsviķu pagasta sporta laukumā, tad ieturējām gardas pusdienas svaigā gaisā, par ko paldies skolas virtuves kolektīvam. Turpinājumā neformālās aktivitātes Alsviķu kultūras namā, kuru laikā katrai apmācības grupas komandai tika dots uzdevums realizēt savu aktivitāti visām komandām. Tas nebija pats vieglākais, jo no visām idejām, kas mūsu komandai bija, nācās izvēlēties vienu, kura bija vislabāk realizējama konkrētajā telpā. Pēc atbildīgi novadītām aktivitātēm Ieva mūs pārsteidza ar improvizācijas teātri, kur katrs varēja piedalīties, ja vien vēlējās. Improvizācijas teātri vadīja Lelde Gusta un Nauris Kristofers Gailītis, viņi bija sagatavojuši patiešām interesantu programmu.

Mēs no šī projekta ieguvām daudz patīkamu emociju un atmiņā paliekošu mirkļu. Nostiprinājām zināšanas, kā pašu spēkiem veiksmīgāk plānot, organizēt pasākumu, kā no idejas nonākt līdz tās realizācijai.
Lielu paldies vēlamies teikt jauniešu trenerei Ievai Garjānei, skolotājai Dacei Alksnei, bez kurām ieceres neīstenotos, visiem skolēniem, kas palīdzēja un piedalījās abos pasākumos, kā arī Alūksnes novada Jauniešu centra žūrijai, bez tās mums nebūtu iespējas rīkot "Kopā jautrāk – 2”!

Lai mums visiem jauka un raibiem notikumiem bagāta vasara! Uz turpmāko sadarbību un tikšanos septembrī!Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv