Piedāvā darbnīcas un apmācības jauniešiem


25.06.2014.


Ilze Zvejniece
Projekta vadītāja


Jūnijā un jūlijā Alūksnes novada jauniešiem tiek piedāvātas vairākas apmācības un radošās darbnīcas Alūksnē (MJIC “Pa GALMS”), Pededzē, Mārkalnē un Jaunannā projekta “Tālāk par sevi” ietvaros.

Jau 18.jūnijā notika video veidošanas darbnīca, kurā piedalījās jaunieši no Veclaicenes, Jaunannas, Pededzes, Mārkalnes un citām novada vietām. Dalībnieki iepazina un izmēģināja dažādas video veidošanas iespējas, kā rezultātā tapa četri ļoti dažādi video, izmantojot gan Lego konstruktorus, gan iemūžinot Alūksnes skaistākās vietas un cilvēku gaitas.

4.jūlijā paredzēta Graffiti darbnīca Mārkalnē, ko vadīs Artūrs Treija. Līdz jūlija beigām tiks organizēta hip-hop dejas darbnīca Pededzē, āra dzīves un orientēsanās apvidū darbnīca Jaunannā un divu dienu apmācības par idejas izstrādi un atbalstītāju piesaisti Alūksnē.

Pojekts “Tālāk par sevi” ilgs līdz septembra beigām. Šajā laikā jauniešiem būs iespēja apmeklēt minētās darbnīcas, lai attīstītu jaunas prasmes, likt tās lietā, organizējot pasākumu savā pagastā, bet noslēgumā jaunieši dalīsies labās prakses piemēros.

Projekta mērķis ir veicināt Alūksnes novada jauniešu, īpaši jauniešu no lauku teritorijām, sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, īstenojot daudzveidīgas neformālās mācīšanās aktivitātes.
Ja Tev ir interese iesaistīties kādā no šīm darbnīcām vai apmācībām, raksti uz e-pastu jauniesi.abjc@gmail.com vai atnāc uz MJIC “Pa GALMS”, Dārza ielā 8a, Alūksnē! 5 pagastos darbojas koordinatori, kas palīdz ar transporta nodrošināšanu. Veclaicenē Maija Rozīte (tn.veclaicene@aluksne.lv), Jaunannā Elita Jansone (elija33@inbox.lv), Pededzē Linda Bundzena, Mārkalnē Sanita Silirava (sanitinja_a@inbox.lv) un Liepnā Samanta Incenberga (samanta.incenberga@inbox.lv).

Projekts tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv