Alūksnes novada vidusskola 2014./2015.m.g. turpina uzņemt jaunus audzēkņus


25.06.2014.


Pirmsskolas izglītības programmā (5.- 6.gadīgus bērnus)
Pamatizglītības programmās ( 1.-9.kl.) :
Pamatizglītības programma 21011111;
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811
Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma 23011111

Vispārējās vidējās izglītības programmās ( 10.-12.kl.):
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma.
programma 31014012
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011012

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011013

• bez vecuma ierobežojuma neklātienes pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās.

Paralēli mācībām ir iespēja:
1) iegūt dažāda veida transportlīdzekļu vadītāja kategorijas;
2) apgūt dažādas amatnieku prasmes;
3) piedalīties dažādos projektos;
4) iesaistīties interešu izglītības programmās.

Visi interesenti aicināti darbdienās no plkst. 8.00-13.00 vai zvanot pa telefoniem 64381669, 64381670, 26133347 e pasts sekret.alvsk@aluksne.edu.lvAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv