LLU absolvente no Alūksnes novada studijas beigusi ar izcilību


25.06.2014.


Informāciju sagatavoja LLU Sabiedrisko attiecību
un karjeras centra pārstāve Ilvija Gaidukoviča


Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātes absolvente Kate Veismane no Alūksnes novada studijas beigusi ar izcilības jeb „sarkano diplomu”.

Kate Veismane pabeigusi LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studiju programmu „Pārtikas produktu tehnoloģija” un ieguvusi kvalifikāciju „inženieris pārtikas un dzērienu tehnoloģijā”.

Par absolventes augstajiem sasniegumiem studijās priecājas arī jaunievēlētā LLU rektore profesore Irina Pilvere, kura arī studijas savulaik beigusi ar izcilības diplomu. „No savas pieredzes varu teikt, ka es ar to lepojos visu mūžu! Un es ceru, ka arī šī gada izcilnieces savu diplomu turēs augstā vērtē, neaizmirsīs savu universitāti un turpinās studijas LLU maģistrantūrā un doktorantūrā.”

Rektore uzskata, ka „sarkanais diploms” ir pierādījums jauniešu augstajām darba spējām, izkoptajai atbildības sajūtai un nopietnajai attieksmei pret saviem pienākumiem, kas tālāk parādīsies arī darba gaitās: „Šis diploms apliecina ļoti lielu apņēmību, mērķtiecību, kompetenci, darba spējas un disciplīnu, un to prot novērtēt arī darba devēji, jo kopumā izcilības diploms ir liels retums.”

LLU izcilības diplomu pasniedz absolventiem, kuriem studiju laikā vismaz 75 procenti no atzīmēm bijušas 9 vai 10, un nav vērtējumu, kas zemāki par 7 ballēm. Tāpat diploma pretendentam valsts eksāmeni vai studiju noslēguma darbi jāaizstāv ar 9 vai 10 ballēm. Kopš 1999.gada izcilības diplomu saņēmuši 56 LLU absolventi.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv