Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par spēļu zāles pārvietošanu


12.06.2014.


Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi uzņēmuma, kas nodarbojas ar azartspēļu organizēšanu Alūksnes pilsētā, iesniegumu, kurā tiek lūgta pašvaldības piekrišana esošās spēļu zāles pārvietošanai no tās pašreizējās atrašanās vietas Pils ielā 27A uz jaunu adresi - Pils ielā 66 (Pils un Lielā Ezera ielu krustojumā).

Ņemot vērā to, ka uz minēto adresi Pils ielā 66 neattiecas ierobežojumi, kas noteikti Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā, saskaņā ar minēto likumu par atļauju organizēt azartspēles šai gadījumā jālemj pašvaldības domei, izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā neradīs būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
Lai pieņemtu lēmumu par to, vai piekrist spēļu zāles atvēršanai un azartspēļu organizēšanai jaunā adresē Pils ielā 66, Alūksnes novada pašvaldība lūdz iedzīvotājus izteikt savu viedokli šajā jautājumā.
Lūdzam atbildēt uz anketā uzdoto jautājumu un aizpildīto anketu nogādāt Alūksnes novada pašvaldībā līdz 18. jūnijam (ieskaitot). Tāpat aicinām savu viedokli līdz iepriekš norādītajam datumam izteikt, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi evita.aploka@aluksne.lv vai arī aizpildot anketu Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

Anketa (.doc)

Vai jūsuprāt spēļu zāles atvēršana un azartspēļu organizēšana Pils ielā 66 radīs būtisku valsts un Alūksnes iedzīvotāju interešu aizskārumu? Ja uzskatāt, ka radīs, lūdzu miniet, kādu!
(lūdzu, izvēlieties atbilstošu atbildi)


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv