Aicina līdzdarboties Pļaujas svētku tradīcijas saglabāšanā


30.07.2014.


Ina Rubene,
muzeja vadītāja, svētku režisore

 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā norit gatavošanās šī gada Pļaujas svētkiem, kuri notiks 13. septembrī. Esam uzsākuši ikgadējo amatnieku, mājražotāju un aroda pratēju uzrunāšanu dalībai svētkos. Īpaši gribam lūgt vietējos iedzīvotājus – Kalncempju, Zeltiņu, Ilzenes, Annas pagastu un citus novada iedzīvotājus, kuri prot senos darbus, vēlas tos apgūt vai vienkārši ir gatavi ar prieku iesaistīties norisēs, pieteikties muzejā, lai Ates Pļaujas svētku rīcība saglabātos pašu rokās, lai paši varam iet talkā un kopīgā atpūtā.

 Galvenais jau ir vēlme būt līdzdalīgam šo svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidošanā, turot cieņā to veidotājus. Ates Pļaujas svētki ir unikāls pasākums ar tā saturu, apmeklētāju interesi, ilglaicīgumu un nezūdošo vērtību.

Šī gada svētkos iecerējuši esam godā celt maizi, maizes cepējus un maizes cepšanas tradīcijas. Maizei Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā ir īpaša vieta, jo ar Mirdzas Ķirpes cepto maizi jau no muzeja pirmsākumiem cienāts ikviens apmeklētājs un ar tās īpašo garšu muzejā joprojām ik gadus atgriežas ļaudis, vedot līdzi jaunus apmeklētājus, - atgriežas ar mīļām atmiņām par viesmīlību un īpašo sajūtu, ko guvuši Atē.
Pļaujas svētkos ceram sagaidīt maizniekmeistarus no dažādām Latvijas vietām, bet īpaši vēlamies sazināties ar ļaudīm mūspusē, kuru mājās ir dzīva maizes cepšanas tradīcija, gan no senčiem mantojumā saņemta, gan no jauna iedibināta, lai aicinātu septembrī būt svētku dalībniekiem, vai lai uzklausītu jūsmāju maizes stāstu. Lai apzinātu iespējami lielāku maizes cepēju pulku, esam aicinājuši palīgā arī etnogrāfi, maizes tradīciju pētnieci un grāmatas „Mūsu maize” autori Indru Čeksteri, kura pagājušajā vasarā, viesojoties Atē, iemīļojusi šo vietu.

Pļaujas svētkus vadīt šogad apņēmies atraktīvais un pieredzes bagātais Dzintris Kolāts, kurš Ates svētkiem gatavojoties, bija atbraucis uz muzeju, iepazinās ar tā teritoriju, ekspozīciju, iemēģināja roku naglu kalšanā un piedalījās maizes cepšanā, kā teikt, lai citiem stāstītu - pašam jāpārbauda!

Lustīgu talkas atmosfēru šogad svētkos palīdzēs nodrošināt Alūksnes pilsētas Tautas nama deju kopa „Jukums” ar vadītājiem Initu un Agri Veismaņiem, Jaunlaicenes folkloras kopa „Putnis” un viņu vadītāja Inga Ārste, Ziemera folkloras kopa ar vadītāju Ilzi Briediņu, Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis ar vadītāju Marutu Ločmeli un folkloras kopa „Rota” no Rencēniem un vadītāja Irēna Garais.

Svētku māksliniecisko noformējumu veidos floriste Dina Semjonova, bet muzikālais noformējums Zinta Cepurnieka ziņā.

Nozīmīga un vērtīga svētku daļa ir darbu veicēji, arodu pratēji, amatnieki un mājražotāji, kuru pulkam aicinām pievienoties ikvienu no jums. Būsim kopā svētkos!
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv