„Igauņu diena Veclaicenē”- šogad abpus robežai


30.07.2014.

 

Maija Rozīte,
Veclaicenes tautas nama vadītāja

 Tradicionālais pierobežas pagastu pasākums, kuram ir divi nosaukumi - Latvijā „Igauņu diena Veclaicenē” un Igaunijā „Eestlaste paev Vana - Laitsnas”, notiks jau devīto reizi, kas liecina par šī pasākuma nozīmīgumu un nepieciešamību.

 Tas ir īpašs abpus robežas blakus esošo pagastu iedzīvotājiem ar laika gaitā izveidoto divu tautu sadarbību, vienlaicīgi katrai nacionalitātei saglabājot savu valodu, tradīcijas un kultūru, un tā pirmsākumi bija jau tad, kad vēl pārvietošanās starp valstīm nebija tik brīva. Tas šajā Alūksnes novada teritorijā ir ļoti būtiski, jo tieši Veclaicenes pagasts robežojas ar četrām Igaunijas pašvaldībām.

Katru gadu pasākums tiek veidots unikāls – ar kādu īpašu „stāstu”. Tā ietvaros bijušas gan ekskursijas un semināri kultūras darbiniekiem, gan dažādas darbnīcas un īpašu amatierkolektīvu uzstāšanās. Šogad pasākumu ir plānots paplašināt, un tā darbība norisināsies jau divās valstīs – Latvijā un Igaunijā. Tā iesākums plānots kaimiņu valstī – tā kā 20-ajos gados pastāvēja Vana Laitsna pagasts, tad pasākuma atklāšana plānota pie vecās Veclaicenes pagastmājas (šobrīd Hānjas pagastā).

Pēc atklāšanas plānots gājiens „laikā”  - no vienas Veclaicenes pagastmājas pagātnē uz otru pagastmāju tagadnē - Kornetos. Igauņiem šis Latvijas pusē rīkotais pasākums ir ļoti nozīmīgs un viņi ir pagodināti par iespēju tajā piedalīties. Kaimiņi šo pasākumu sauc par mazo Esto dienu, kurā satiekas dažādu valstu igauņi – draugi, radi, paziņas un pavisam sveši cilvēki, kurus vieno kopīgais – igauņu – latviešu saikne pagātnē vai tagadnē. Gājienam būs arī neliela politiska „garša” kā atgādinājums par neatrisināto situāciju pierobežā, jo joprojām mazie ceļi ir slēgti un pa tiem pārvietošanās nav iespējama.

Vislatvijas igauņu gājiens vedīs pa veco (joprojām slēgto) ceļu uz Veclaiceni caur „Slokām”. Tiem, kas neies gājienā, būs iespēja braukt autobusā nelielā ekskursijā pa Hānjas un Veclaicenes pagastiem. Gājējiem pa ceļam būs iespēja nolikt ziedus uz partizāna kapa „Mellīškalnā”, godinot cīnītājus. Pēc ierašanās Kornetos notiks dabas izrāde - Hānjas pagasta Kugoritsa saimniecības (Igaunija) zirgu parāde un Alūksnes  biedrības „Remis” kinologu šķirnes suņu paraugdemonstrējumi (Latvija).

Bērniem plānotas dažādas igauņu atrakcijas un spēles. Savukārt Veclaicenes tautas namā varēs vērot abu tautu kopīgo un atšķirīgo Alūksnes un Veru daiļamata meistaru darbu izstādē. Atklāšanā svinīgās uzrunas sacīs pagastu vadības pārstāvji no Igaunijas un Latvijas. Priekšnesumu sniegs bērni no abām robežas pusēm, Misso orķestris. Pēc pasākuma atklāšanas Veclaicenes tautas namā plānota tikšanās un sarunas ar Igaunijas viesiem - Robežsardzes majoru Tenu Raid no Tallinas, žurnālistu, tulkotāju,  grāmatu „Lätimaal eestlasi otsimas” (2 grāmatas) autoru Hannes Korjus un Latvijas -  novadnieku, etnogrāfu, akadēmiķi Saulvedi Cimermani, kā arī „Jāņa sēta” kartogrāfu, vienlaikus arī novadpētnieku Jāni Turlaju, kas zinās stāstīt par dzīvi un vēsturi pierobežā. Pēc lekcijas visi dosies uz igauņu un latviešu amatierkolektīvu koncertu un balli Veclaicenes estrādē. Koncertā šoreiz uzaicināti piedalīties Veclaicenes igauņu kaimiņpagastu amatierkolektīvi – Hānjas deju kolektīvs, Lūcinieka vokālais ansamblis, Rauges tautas nama un Krabu ciema pašdarbnieki, Misso orķestris, četri deju kolektīvi no Repinas. Dalība visos pasākumos bezmaksas.

Pasākumu atbalsta Alūksnes novada pašvaldība, organizē Veclaicenes pagasta pārvalde, Hānjas pagasta padome, Lūtsniku ciema biedrība, latviešu – igauņu kultūras biedrība „Stīga – Keel”.

Starptautisks festivāls „Igauņu diena Veclaicenē ” 09.08.2014.

15:00 Pasākuma atklāšana Lūtsniku (Lūcinieka, igauniski-Luutsniku) ciemā Hānjas pagastā, Igaunijā. Svinīgās atklāšana pie bijušās Veclaicenes pagasta ēkas.

  • transports no Veclaicenes pagasta Kornetiem uz Lūtsniku plkst.14:30.

15:45 Pārrobežu gājiens pa veco un tuvāko ceļu no Lūtsniku uz Kornetiem caur „Slokām”(4.5 km). Gājiena laikā igauņu nacionālo partizānu godināšana Mellīškalnā.

  • tiem, kuri neiet gājienā, tiek piedāvāta autobusa ekskursija (15:45-17:00) pa Hānjas un Veclaicenes pagastiem, ar atgriešanos Kornetos.

17:00 -18:00 Darbosimies pie Veclaicenes pagasta ēkas.

  • Dažādas igauņu atrakcijas un spēles bērniem (piedāvā Veclaicenes pagasta muzejs).
  • Suņu un zirgu paraugdemonstrējumi (Alūksnes  biedrības “Remis” kinologi un Lūtsniku ciema zirgaudzētava)

18:00 Pasākuma svinīgās uzrunas Latvijā pie Veclaicenes pagasta ēkas.
18:30 -21:00 Sarunas par Latvijas un Igaunijas pierobežas dzīvi un vēsturi. Veclaicenes tautas nama zālē. Stāstnieki:

  • karšu izdevniecības ”Jāņa sēta” galvenais redaktors, kartogrāfs Jānis Turlajs,
  • etnogrāfs, akadēmiķis Saulvedis Cimermanis,
  • Igaunijas robežsardzes majors Tenu Raids.


21:00 Veclaicenes igauņu kaimiņpagastu amatierkolektīvu koncerts estrādē.
Piedalās: Misso pūtēju orķestris, Hānjas deju kolektīvs, Rūsmē sieviešu ansamblis „Metsalilled” , Reuges tautas nama un Krabu ciema pašdarbnieki, kā arī Repinas deju kolektīvs.
22:00 Zaļumballe kopā ar igauņu muzikantiem no Varstiem līdz rīta gaismai.
Darbosies bufete.

Veclaicenes tautas namā visas dienas garumā būs apskatāma Alūksnes novada un Veru apriņķa meistaru adīto cimdu Izstāde „Pierobežas raksti cimdos”.
Dalība visos pasākumos bezmaksas. Laipni aicināti!
Pasākumu atbalsta Alūksnes novada pašvaldība.
Pasākumu organizē Veclaicenes pagasta pārvalde, Hānjas pagasta padome, Lūtsniku ciema biedrība, Latviešu – Igauņu kultūras biedrība „Stīga – Keel.”

     Uz tikšanos pierobežā!

 
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv