Viktora Ķirpa Ates muzejs 3X3 nometnē Smiltenē


18.07.2014.


Ina Rubene, muzeja vadītāja

No 20. līdz 26. jūlijam Smiltenē norisināsies nometne 3X3. Nometnes dalībnieku pulkā gaidāmi 300 dalībnieki, bet no 50 ievirzēm, kas plānotas Smiltenē, trīs uzticēts vadīt Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja darbiniekiem. Uzskatām, ka tas ir pagodinājums un lieliska iespēja stāstīt par muzeja piedāvājumu un veidot tā atpazīstamību. 

Uz Smilteni vedīsim trīs programmas.
1.            Maizes programma, kurā stāstīsim par maizes ceļu no tīruma līdz siltam maizes kukulim, demonstrēsim darba rīkus - spriguļus, piestas, muldas, lizes u.c. un kopā ar muzeja sadarbības partneri Vili Kļaviņu cepsim maizi uz pīlādža iesmiem.

2.            Veļas mazgāšana. Uz Smilteni vedīsim un demonstrēsim pagājušajā gadā Latvijas Kultūras ministrijas projekta rezultātā izgatavoto koka veļas mazgājamo mašīnu, kubulus, spaiņus. Gatavosim mazgājamo sārmu, mazgāsim, velēsim, žāvēsim un gludināsim ar ogļu gludekli.

3.            Pļaujas svētku tradīcija. Šai dienā stāstīsim par Pļaujas svētku tradīciju, kura sniedzas jau trešajā gadu desmitā un kas ir seno darbu, parāde un latviskās dzīves ziņas skola un, protams, rosināsim nometnes dalībniekus, ieviržu vadītājus būt mūsu svētku dalībniekiem vai apmeklētājiem.

Šīs programmas ir arī muzeja ikdienas piedāvājumā un tās pēc iepriekšēja pieteikuma var iepazīt arī Ates muzeja apmeklētāji. Gaidām ciemos!Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv