„Atzelei” Pasaules koru olimpiādē – zelta diploms!


14.07.2014.


Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


Rīgā notiekošās Pasaules koru olimpiādes atklātajā koru konkursā Alūksnes pilsētas Tautas nama skolotāju koris „Atzele” (diriģents Jānis Baltiņš) jaukto koru kategorijā ieguvis zelta diplomu!

Šajā kategorijā spēkiem mērojās 11 muzikālie kolektīvi – pieci kori no Latvijas, divi – no Vācijas un pa vienam korim no Jordānijas, Krievijas un Grieķijas. Iegūstot otru augstāko punktu skaitu, „Atzele” par savu sniegumu saņēmusi zelta diplomu. Jāteic, ka trīs augstākos vērtējumus pēc punktu skaita šai koru kategorijā ieguvuši Latvijas kori – 24 punkti Rēzeknes novada jauktajam korim „Ezerzeme”, 22,80 – „Atzelei” un 21,59 punkti jauktajam korim „Noskaņa”. Kopumā šai kategorijā 7 kori saņēmuši zelta diplomus, bet četri – sudraba.
Sveicam Alūksnes pilsētas Tautas nama skolotāju kori „Atzele” un tā diriģentu Jāni Baltiņu ar izcilajiem panākumiem, pārstāvot Alūksnes novadu Pasaules koru olimpiādē!Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv