Ekspozīcijas „Laikmetu mielasts” tapšanā aicina iesaistīties iedzīvotājus


03.07.2014.


Linda Apšusala
Alūksnes muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste

 Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu projekta „Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā” ietvaros Alūksnes muzejā tiek veidota vienotā vēstures un arheoloģijas pamatekspozīcija.

 Tās tapšanā ieguldīts ilgstošs un sistemātisks darbs - atlasīta un apkopota pieejamā informācija un literatūra, izvēlēti krājuma priekšmeti eksponēšanai ekspozīcijā. Turpinās intensīvs darbs pie ekspozīcijas koncepcijas realizācijas - tekstu sagatavošanas un priekšmetu izkārtošanas.

 Ekspozīcija tematiski sadalīta sešās daļās. Pirmā daļa stāstīs par aizvēstures periodu Alūksnes un Latvijas teritorijā. Otrajā daļā būs apskatāms viduslaiku un jauno laiku periods, kas Alūksnē visspilgtāk raksturojas ar Marienburgas pils cietoksni. Trešajā ekspozīcijas daļā atainots muižas laiks un baronu Fītinghofu dzimtas darbība Alūksnē. Ceturtā ekspozīcijas daļa stāstīs par tādām Alūksnei un Latvijai aktuālām tēmām kā Latvijas Republikas dibināšana, brīvības cīņas, 7. Siguldas kājnieku pulks. Piektā ekspozīcijas daļa apmeklētājus iepazīstinās ar laiku, kad Alūksni un Latviju savā varā bija pārņēmušas nacistiskā un padomju okupācijas. Noslēdzošajā sestajā daļā atainots Atmodas laiks Alūksnē un Latvijas valsts neatkarības atgūšana.

 Ekspozīcijas iekārtošanā aicinām iesaistīties vietējos iedzīvotājus un visus interesentus, kuriem saglabājušies priekšmeti, kas zīmīgi raksturo kādu no ekspozīcijas tematiskajām daļām. Ļoti gaidīsim priekšmetus, kas spilgtāk palīdzētu atainot ekspozīcijas sesto daļu, kura stāstīs par atmodas laiku Alūksnē un Latvijas valsts neatkarības atgūšanu. Mēs vēlētos šo ekspozīcijas daļu papildināt ar dažādiem priekšmetiem un apģērbu, kuros attēloti latviskie simboli (piem., auseklīši), kā arī apģērbu, kas bijis mugurā Barikāžu laikā (cimdi, cepures u.c.), barikāžu dalībnieku un auseklīša nozīmītes, termosi un pārnēsājamie radio aparāti, kas izmantoti barikāžu un Baltijas ceļa akcijas laikā, plakāti, skrejlapas, avīzes, kas saglabājušās no 90-tajiem gadiem, kā arī magnetofona kasetes ar patriotiskām dziesmām un Latvijas armijas formas tērpi.

 Lūdzam atsaukties arī tos cilvēkus, kuru īpašumā saglabājušies padomju laiku raksturojoši priekšmeti. Ekspozīcijas piektās daļas papildināšanai noderētu: padomju armijas formas tērps, padomju milicijas formas tērps, pionieru sarkanais kaklauts un cepure.

 Apmeklētāji ar Alūksnes vēsturi Latvijas un pasaules kontekstā jaunajā ekspozīcijā varēs iepazīties no 2015. gada.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

 Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv