Konkurss "Radām Novadam" augstskolu studentiem

27.01.2014.     Konkurss "Radām Novadam" paver iespēju talantīgākiem un godkārīgākiem Latvijas augstskolu studentiem sacenšoties savā starpā, izstrādāt un īstenot dažādus biznesa projektus Latvijas novados, lai palīdzētu tiem ekonomiski attīstīties un pašiem iegūt praktisku pieredzi un pat realizēt savu sapni.
11 komandas, izmantojot visus sev pieejamos resursus un zināšanas, cīnās par savu nākotni, savu augstskolu prestižu un 50 000 EUR balvu fondu. Uzvarēs reāli rezultāti nevis skaisti plāni!

     Sasniedzamie rezultāti:

● Vismaz 50 jaunu darba vietu reģionos 3 gadu laikā.
● Vismaz 20 no ārzemes atgriezušos latviešu.
● 1 m LVL piesaistītu investīciju, banku un ES fondu finansējuma.
● 200 jauniešiem iegūta neatsveram pieredze un zināšanas savienojumā ar mācībām.
     Komanda:
3 studenti un viens pasniedzējs. Komanda var tikt papildināta līdz pat 15 cilvēkiem konkursa laikā. Dalībnieki var tikt nomainīti. Komandā ir vismaz 75% attiecīgās augstskolas studenti.

     Konkursa grafiks:
No 2013. gada 12. decembra līdz 2014.gada 1. februārim ir atvērta komandu pieteikšanās.
Līdz 2014. gada 1. februārim tiek izvēlētas 11 komandas (vai vairāk, ja palielinās novadu skaits). Katram novadam tiek izvēlēta viena komanda.
No 25. februāra līdz 2014. gada 1. jūnijam komandas iepazīstas ar novadu, vietējiem uzņēmējiem, dažādām biznesa idejām, kuras varētu realizēt un izstrādā savu rīcības plānu nākamajiem 2 gadiem, kurā min tos projektus, kurus plāno realizēt konkursa ietvaros, lai sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus.
Līdz 2016. gada 1. maijam tiek strādāts pie rīcības plāna realizēšanas gan palīdzot pašvaldībai, vietējiem uzņēmējiem un zemniekiem, gan realizējot neatkarīgus projektus pašvaldības teritorijā.
2016. gada 1. jūnijā ir konkursa fināls, kur Televīzijas tiešraidē tiek noteiktas un apbalvotas labākās komandas.

     Mediju atbalsts un konkursa sadale:

2014. gada janvārī reklāma televīzijā*, kas aicina piedalīties.
2014. gada februārī ir TV raidījums, kurā tiek runāts par projekta mērķiem.
2014. gada jūnijā un 2015. gada jūnijā tiek rīkoti divi TV šovi, kuros 10 labākās komandas prezentē savus rezultātus. Katrā posmā komandas sadala 10 000 EUR un 15 000 EUR balvu fondu.
2016. gadā TV tiešraidē 10 labākās komandas prezentē savus rezultātus un žūrija nosaka uzvarētājus. Tiek sadalīts 25 000 EUR balvu fonds.
Katru nedēļu nacionālajos vai reģionālajos sadarbības medijos tiek veidoti raksti par vienu no komandām un attiecīgo pašvaldību.
*TV aktivitātes tiek veidotas sadarbībā ar LTV. Raksti tiek veidoti sadarbībā ar Latvijas Avīze un reģionālajiem laikrakstiem. Interneta raksti sadarbībā ar Tvnet.

     Dalībnieku ieguvumi:
● Iespēja savienot mācības ar praktisku zināšanu pielietošanu izaicinošā vidē.
● Iespēja atklāt savus talantus un ielikt spēcīgu pamatu karjerai.
● Iespēja iegūt kredītpunktus.
● Iespēja iziet praksi caur projektu.
● Iespēja kļūt par biznesu līdzīpašniekiem, kuri tiktu radīti projekta ietvaros.
● Iespēja iegūt nozīmīgas naudas balvas.
● Iespēja iegūt daudz jaunu zināšanu un prasmju ārpus augstskolas mācību programmas.

     Projekta organizēšana

Andris Čeksters, projekta idejas autors, atbildīgs par finansējuma piesaisti.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 izstrādes ietvaros vadīja Jauniešu Vīzijas izstrādi par Latviju 2030. gadā. 2008. gadā Latvijas Ministru prezidenta Ivara Godmaņa uzdevumā vadīja stratēģijas izstrādi, kā pārveidot Latvijas izglītības sistēmu, lai tā būtu konkurētspējīga 21. gadsimtā. Patlaban nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību.

     JCI Latvia, projekta organizētāji

JCI ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas darbojas vairāk nekā 100 valstīs, apvienojot vairāk nekā 160 000 aktīvu biedru visā pasaulē. JCI misija ir veidot un palīdzēt veidoties globālajai sabiedrībai, piedāvājot iespēju jauniem cilvēkiem pilnveidot sevi, radot pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Kā arī veicināt veiksmīgu uzņēmējdarbību un kontaktu veidošanu JCI biedru, interesentu un sadarbības partneru starpā, nodrošinot plašākas iespējas.

     Vairāk informācijas:

www.radamnovadam.lv
Facebook: https://www.facebook.com/radamnovadam
Draugiem: http://www.draugiem.lv/radamnovadam/
Twitter: https://twitter.com/RadamNovadam
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv