Konkursā izzinās novada kultūrvēstures zudušās vērtības

21.01.2014.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada pašvaldības kultūras un izglītības iestādes šogad aicinātas piedalīties novadpētniecības konkursā „Zudušais laikā”, lai pievērstu īpašu uzmanību zudušajām novada kultūrvēsturiskajām vērtībām un nemateriālajam kultūras mantojumam, izzinot, apkopojot un saglabājot to stāstos un dokumentālās liecībās.

     Konkursu organizē Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku, Alūksnes muzeju un Alūksnes novada Izglītības pārvaldi. Tā laikā dalībnieki pētniecībai var izvēlēties vienu no piedāvātajām tēmām, kas saistītas ar zudušajiem arhitektūras, mākslas pieminekļiem, dabas objektiem, sabiedriskām ēkām, saimnieciskām būvēm un infrastruktūras objektiem, iedzīvotāju mājvietām, kultūras un sadzīves tradīcijām, mutvārdu daiļradi, amatniecības prasmēm.
     - Laikam ejot, Alūksnes novada kultūrainava, vide un dzīve ir ievērojami izmainījusies. Vēl atmiņā ēkas, notikumi, tradīcijas, ieražas, godi, kolektīvi, dzimtas, prasmes un amati, ticējumi un dziesmas, kas noteica lokālās dzīves savdabību un kvalitāti, bet šobrīd dažādu iemeslu dēļ ir jau pagātnes notikums, kas nekur nav dokumentēts. Tomēr daudzās cilvēku atmiņās, fotogrāfijās, laika liecībās, pierakstos vēl ir dzīvs stāsts par zudušo laikā. Ikdienā steidzot šodienas darbus, mēs bieži nonākam pie secinājuma, ka nav pieticis laika kādam pajautāt, stāstīto apkopot, pierakstīt. Kultūras iestādēm viena no veicamajām funkcijām ir nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma saglabāšana. Konkurss ir viens no līdzekļiem, kā aktīvāk un radošāk kultūras un arī izglītības iestādes aicināt to darīt, - uzsver Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.
     Katra iestāde, kas piedalās konkursā, savu konkursa darbu noformē kā prezentāciju, videofilmu vai izstrādā tīmekļa vietni. Līdz ar to konkursa laikā savāktā informācija par kādu novadam nozīmīgu kultūrvēsturisku vērtību saglabāsies un būs pieejama plašam interesentu lokam.
     Konkurss noslēgsies pavasarī un tam iesniegtos materiālus iekļaus pilsētas un novada kultūras iestāžu un skolu novadpētniecības krājumā un izmantos mūsu novada kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai.
Lai novadā veidotos nopietna novadpētniecības un vēsturisku faktu apkopojoša datu bāze, konkurss bibliotēkām un tautas namiem ir organizēts vairākkārtīgi, katrreiz meklējot aktuālas tēmas. Šoreiz piedalīties konkursā aicinātas arī skolas un muzeji.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv