Aicinām piedalīties domrakstu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti?”

05.02.2014.
Zane Drozdova,
Alūksnes pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre

Konkursu rīko Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar Latvijas skolām un bibliotēkām. Tā mērķauditorija – Bērnu un jauniešu 2013 žūrijas eksperti vecumā no 10 līdz 14 gadiem.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi dot dalībniekiem iespēju piedzīvot Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas svētkus, radīt plašāku publicitāti jaunajai Nacionālās bibliotēkas ēkai, bērnu literatūrai, lasošajiem bērniem un lasīšanai kā ģimenes vērtībai, kopīgi atspēkot aizspriedumu, ka „bērni mūsdienās vairs nelasa”.

Domraksti tiks vērtēti 2 kārtās. 1. kārtā darbiņus izskatīs vietējās bibliotēkās un skolās, labākos iesūtot vērtēšanai 2. kārtā, kad Alūksnes pilsētas bibliotēkā žūrija atlasīs pašus labākos un nosūtīs uz LNB. Tā kā 2014. gads ir īpašs ar to, ka Latvija būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, tad labāko domrakstu autoriem 8. septembrī Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros paredzēts karnevāla gājiens pašgatavotās maskās uz jauno Nacionālās bibliotēkas ēku – Gaismas pili.
Konkursa dalībnieki tiek aicināti radīt jaunu leģendu par Stikla kalnu, Saulcerīti, Gaismaspili, Antiņu un viņa brāļiem.
Kam tiks pievērsta īpaša uzmanība? Tam, lai darbiņi ir atbilstoši dotajam uzdevumam, ir oriģināli un uzrakstīti literāri un gramatiski pareizi.
Sīkāk ar konkursa nolikumu var iepazīties Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā!

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv