Alsviķu arodskola sveic sadarbības partnerus un atbalstītājus Ziemassvētkos!23.12.2014.

 
citas gaismas nebūs:
būs no sirds
un no
jāņtārpiņiem –
ja par maz
tad jārada klāt ...
/M.Laukmane/
Saviem sadarbības partneriem un atbalstītājiem vēlam
patiesa gaišuma piepildītus Ziemassvētkus, bet Jaunajā gadā ieceru īstenošanos!


Alsviķu arodskolas vārdā,
direktore A.Palma
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv