“CEPURĪTES SALA KĀ TŪRISMA OBJEKTS”22.12.2014.

 

ATKLĀTA SKIČU KONKURSA “CEPURĪTES SALA KĀ TŪRISMA OBJEKTS” NOLIKUMS

Cepurītes salas topogrāfija

Ortofotokarte

 


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv