Alūksnes pilsētas bibliotēkas darba laiks svētku un pirmssvētku dienās


17.12.2014.

Iveta Ozoliņa
Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore

Pirmdien, 22. decembrī 10:00 – 18:00
Otrdien, 23. decembrī 10:00 - 16:00
24., 25., 26. decembrī – slēgts
Sestdien, 27. decembrī 9:00 – 15:00
bērnu literatūras nodaļa 10:00 - 15:00
Pirmdien, 29. decembrī 10:00-18:00
bērnu literatūras nodaļa 9:00- 17:00
Otrdien, 30. decembrī 10:00 - 16:00
31. decembrī, 1., 2. janvārī – slēgts
Sestdien, 3. janvārī 9:00 – 15:00
bērnu literatūras nodaļa 10:00 - 15:00
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv