Jaunieši pilnveidojušies un pierādījuši sevi


25.08.2014.


Ilze Zvejniece
Projekta vadītāja
ABJC jaunatnes lietu metodiķe


Šajā vasarā vairāk kā 60 Alūksnes novada jaunieši piedalījušies projektā “Tālāk par sevi”, apgūstot jaunas prasmes un pielietojot tās pasākumu organizēšanā.    

Projekta laikā Alūksnē, Mārkalnē, Pededzē un Jaunannā notika video veidošanas, graffiti, hip-hop dejas darbnīcas, 2 dienu apmācības par komunikāciju, savas idejas attīstīšanu un resursu piesaisti tās īstenošanai, kā arī ideju darbnīca “Aktīvās atpūtas pasākumi”, kur jaunieši smēlās idejas un paši praktiski pārbaudīja, kā organizēt aizraujošas aktivitātes sev un citiem.

Sākot ar jūlija otro pusi Mārkalnē, Liepnā, Pededzē, Jaunannā un Veclaicenē jauniešu grupas kopā ar atbalstītājiem pagastu pārvaldēs un citās pagastu iestādēs gūtās prasmes “lika lietā”, organizējot pasākumus, lai iesaistītu arī savu pagastu iedzīvotājus. Tā Mārkalnē tapa orientēšanās pasākums, kurā piedalījās dažāda vecuma mārkalnieši un viesi. Mārkalnes senioriem tik ļoti iepatikās jauniešu ideja, ka augustā tapa līdzīgs pasākums vairāku pagastu senioriem. Liepnas jauniešu saime sava pagasta svētku ietvaros noorganizēja vērienīgas sporta aktivitātes 2 dienu garumā, kas pulcēja simtiem dalībnieku. Pededzē augusta sākumā jaunieši praktiskās darbnīcās “iemēģināja roku” puķu grozu gatavošanā, kas rotā pagasta centru, un ēdienu gatavošanā. Jaunannas jauniešu klubs “Tikšķis” bija sagatavojis pamatīgu orientēšanās pasākumu pa pagasta centru ar daudzveidīgiem uzdevumiem gan fiziskajai, gan prāta aktivitātei. Savukārt Veclaicenē jaunieši augusta beigās sarīkoja netradicionālu sporta dienu ar nopietnām un ne tik nopietnām disciplīnām.

30.augustā Alūksnes novada jaunieši tiekas uz vēlajām brokastīm, lai dalītos pieredzē, palepotos ar savu veikumu un veidotu jaunas ieceres.

Pojekts “Tālāk par sevi”  mērķis ir veicināt Alūksnes novada jauniešu, īpaši jauniešu no lauku teritorijām, sabiedrisko aktivitāti un līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, īstenojot daudzveidīgas neformālās mācīšanās aktivitātes.

Projekts tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv