Veru pilsēta aicina uz pilsētas svētkiem!


15.08.2014.
No 20. līdz 23. augustam Alūksnes novada pašvaldības sadraudzības partneri - Veru pilsēta svinēs savu 230.dzimšanas dienu. Laipni aicināti arī alūksnieši apmeklēt svētku norises!
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv