Bērnu un jauniešu konkurss „Malēnijas pērle 2014”
Konkursa un konkursa dalībnieku atlases kārtas nolikums


14.08.2014.Konkursa idejas vispārīgs apraksts

      Bejas pamatskolas jauniešu grupa “Meklētāji” aicina piedalīties  talantu konkursā „Malēnijas pērle 2014”  bērnus un jauniešus no Pededzes, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Jaunannas un Liepnas skolām vecumā no 7-16 gadiem (uzstājoties vecuma grupās- jaunākā grupa 7-10, vidējā grupa 11-13, vecākā grupa 14-16 gadiem). Dalībnieki aicināti demonstrēt savus daudzveidīgos talantus. Konkursa dalībniekus vērtēs speciāli pieaicināta un kompetenta žūrija, kā arī skatītājiem būs iespēja balsot par sev tīkamāko priekšnesumu.

Mērķis: Veicināt  talantīgo bērnu un jauniešu atpazīstamību novadā

Uzdevumi:

  1. Lietderīga, patīkama brīvā laika pavadīšana;
  2. Bērnu un jauniešu motivēšana uzdrīkstēties parādīt savu talantu plašākai auditorijai;
  3. Dalībnieku pašapziņas celšana;
  4. Jauno talantu popularizēšana un attīstīšana.

Konkursa atlases kārtas norises laiks un vieta:
Konkursa ”Malēnijas pērle” dalībnieku atlases kārta notiek skolās 2014. gada 1. maija līdz 26. septembrim (izvirzot talantīgākos  dalībniekus uz konkursa 2. kārtu, kura notiek Bejas pamatskolā 24. oktobrī  plkst.15.00)
Vecuma grupas:
7-10  jaunākā
11-13 vidējā
14-16 vecākā

Uzdevumi pirms konkursa:
Dalībniekiem jāaizpilda pieteikuma anketa un līdz 2014. 3.oktobrim, jānosūta uz e-pasta adresi ineta.pupola@inbox.lv  Pieteikuma anketa pielikumā.
Katram dalībniekam vai dalībnieku grupai jāsagatavo 1 priekšnesums, kas atbilstu
kādā no minētajām talantu kategorijām:
 Dziedāšana (individuāli vai grupā ar fonogrammu vai pašiem veidojot muzikālo pavadījumu);
 Mūzikas instrumenta spēlēšana;
 Dejošana (individuāli; pārī; grupā)
 Skatuves runas māksla (pēc saviem ieskatiem izvēlēts prozas vai dzejas darbs, vai arī pašu sacerēts literārs darbs);
Priekšnesumam nepieciešamo īpašo inventāru dalībnieks sagādā pats (fonogramma, mūzikas instrumenti utt.)
Pasākuma  organizatori nodrošina apskaņošanas tehniku.

Konkursa norise:
 24. oktobris plkst. 15:00 Bejas pamatskolā  konkurss “Malēnijas pērle 2014”
 Jaunieši demonstrē savus talantus, uzstājoties iepriekš noteiktā secībā.
 Pēc priekšnesumiem  žūrijai ir dots laiks apspriesties un nosaka labākos priekšnesumus  (1., 2. 3 vietas ieguvējus) katrā vecuma grupā,  galvenās balvas ieguvēju “Malēnijas pērle 2014”.
 Labāko dalībnieku apbalvošana nominācijās atbilstoši talantu un vecuma kategorijām.

Noteikumi:
 Priekšnesums nedrīkst pārsniegt 5 min.
 1 dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā vienā priekšnesumā un pretendēt ne vairāk kā uz vienu nomināciju.

Konkursa „Malēnijas pērle 2014” uzvarētājiem un dalībniekiem - pārsteiguma balvas!

Organizatori:  Bejas pamatskolas jauniešu grupa “Meklētāji”
Tel.26406635 Ineta
29148842 LidijaAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv