Jokdaru festivāls Zeltiņos „Vajag tik rakt” novadnieka Edgara Liepiņa piemiņai


04.08.2014.

 


Gunita Paleja,
Zeltiņu tautas nama vadītāja

Es ticu arī viņā saulē
Tu necietīsi žēlas gaudas,
Un, tavus jokus dzirdot, Edžu,
Gan smiesies Dievs, gan velni raudās!
(V. Artavs)

 Alūksnes novada Zeltiņu pagasta „Pāvulos” šūpulis kārts Edgaram Liepiņam - tautā mīlētam aktierim, dziesminiekam, Joku Karalim. Latvijas ziemeļu zvaigzne Zeltiņi, tā E. Liepiņš sauca savu dzimto pagastu. Vai kāds spēj pateikt vēl skaistāk?

 E. Liepiņš, jau slavens būdams, bieži ciemojās Zeltiņos. Daudzos Vidzemes kultūras namos sniedza koncertus kopā ar Gunāru Kalēju un vietējiem mūziķiem. E. Liepiņš mīlēja uzmundrināt sevi un citus ar teicienu: „Vajag tik rakt”. Mēs, sava novadnieka mudināti, tā arī darām. Ejam pa šo dzīvi ar smaidu kreisajā acī, ar asaru labajā, bet vienmēr uz priekšu - ar dziedātprieku, dejotprieku un spēlētprieku sirdīs.
Zeltiņu muzejā ir apskatāmas māksliniekam piederošas lietas un par viņu sarakstītās grāmatas. Taču jau vairākus gadus ir bijusi vēlme radīt kādu īpašu notikumu, kas saistītos ar E. Liepiņu, kurš būtu cieņas un mīlestības apliecinājums novadniekam. Kultūras un sporta darbiniekiem, pašdarbības kolektīvu dalībniekiem, pārvaldes darbiniekiem un iestādēm sadarbojoties, nolēmām radīt E. Liepiņa piemiņai veltītu Jokdaru festivālu, kas divu dienu garumā pulcēs dažādu Latvijas novadu amatiermākslas kolektīvus un atsevišķus dalībniekus, kuru repertuārā ir darbi humora žanrā. Festivālā piedalīsies aktīvās atpūtas cienītāji, uzņēmēji un mājražotāji ar dažādiem Latvijā ražotiem gardumiem un saimniecībā noderīgām lietām.
Festivāla norise būs saistoša dažādu paaudžu un interešu cilvēkiem.

 Festivāla ieskaņas pasākums notiks  8. augustā pulksten 20.30 Zeltiņu sporta un atpūtas parkā. Svētkus atklāsim kopā ar Dailes teātra aktieri un mūziķi Kristapu Rasimu (Jezups no „Ugunsgrēka”) muzikāli atraktīvā koncertprogrammā „Uzrausim vienu peršiņu. Pēc koncerta uz lielā ekrāna būs iespēja redzēt  dokumentālo filmu „Āksts un traģiķis. Edgars Liepiņš”, kurā saistoši un interesanti tiek atspoguļota Edgara Liepiņa dzīve un daiļrade.
9. augustā no pulksten 12 līdz 15 Zeltiņu sporta un atpūtas parkā aicinām būt klāt un iesaistīties dažādās Jokdaru festivāla „Vajag tik rakt” dienas darīšanās. Jūs sagaidīs un par labu noskaņojumu gādās Zeltiņu retro grupas „Lauku suvenīrs” mūziķi un Maestro Gunārs Kalējs. E. Liepiņš bieži ciemojās pie mūsu Maestro un kopā daudzviet Latvijā sniedza koncertus.
Ikvienam laipni tiks vērtas Zeltiņu muzeja durvis, kur varēs iepazīties ar izstādes materiāliem un muzeja ekspozīcijām, kā arī noskatīties filmu par E. Liepiņu.
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas skolotāja Mārīte Kaļāne aicinās bērnus un arī pieaugušos no dažādiem sadzīves materiāliem izveidot JOKDARI. Mākslinieces Līgas Vēliņas izpildījumā ikvienam būs iespēja sevi ieraudzīt jautrā karikatūrā.
Mūs smīdinās un raudinās, mums spokosies un ar mums jokosies režisores Daigas Bēteres  Mīmi no Alūksnes Tautas teātra ,,Slieksnis” studijas „ Mazais teātris”.
 No pulksten 12 līdz 14 bērni, pieaugušie un ģimenes varēs piedalīties Ivara Laivas un Zeltiņu sporta kluba rīkotajās aktivitātēs Jokdaris spēkojas - „Ačgārnās stafetes”. Pulksten 14 mūs lustinās un kustinās Latgales humora pērles no Vectilžas „Melnais kaķis”. No 12 līdz 15 varēs ēst un dzert uz velna paraušanu, jo acis un vēderu priecēs plašs Latvijas amatnieku un mājražotāju preču un produktu piedāvājums.

 9. augustā pulksten 19 Zeltiņu estrādē aicinām uz galveno festivāla kulminācijas epizodi „Jokdaris lustējas”. Smieklu asaras birdināsim, vērojot Latvijas talantīgāko Jokdaru dažādos mākslinieciskās izteiksmes veidos radītās humora programmas.
 Pulksten 22 kājas izlocīsim dejas ritmos zaļumballē kopā ar muzikantu grupu „Foršs laiks” no Dagdas novada.
Piebildīšu, ka Jokdaru festivāls Zeltiņos tradicionāli notiks katru gadu augusta otrās nedēļas nogalē un pulcēs arvien jaunus dalībniekus no daudziem Latvijas novadiem ar interesantiem darbiem un idejām. Daudzi uzskata, ka Latvijā humora žanrs ir miris, bet mēs pierādīsim, ka varam godā turēt sava novadnieka piemiņu, un apliecināsim, ka arī latvieši prot jokus dzīt un gardi smiet.
Svētki Zeltiņos augusta otrās nedēļas nogalē nav iedomājami bez tradicionālajiem „Sporta svētkiem” un kapusvētku norisēm Zeltiņu kapsētā un Zeltiņu evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
 9. augustā pulksten 10 Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parkā notiks tradicionālie Zeltiņu pagasta „Sporta svētki”. Aicinām veidot komandas dalībai „Pludmales volejbola” sacensībās (2 vīr. + 2 siev.), „Virves vilkšanā” (3 vīr. + 2 siev.) reģistrācija līdz 9.45. „Bērnu namiņā” mazos svētku dalībniekus pārsteigs dažādas aizraujošas nodarbes. Pulksten 15.30 būs apbalvošana. Pieteikšanās un sīkāka informācija pie Ivara Laivas, tālr. 26228286.
 10. augustā pulksten 13 Zeltiņu kapsētā dievkalpojums, bet pulksten 15 Zeltiņu ev. lut. baznīcā notiks labdarības koncerts ,,Kad mīlestība smaržot sāk…”. Koncertā piedalās Latvijas Radio kora soliste Iveta Romancāne (balss, akordeons), Ieva Šablovska  (arfa). Programmā ārzemju komponistu M. Helfmana, Roberta Lowry, Bernāra Andrē, kā arī latviešu autoru Jāņa Lūsēna, Imanta Zemzara, Ulda Marhilēviča, Raimonda Paula, Emīla Dārziņa muzikālās kompozīcijas. Koncerts par ziedojumiem baznīcas altāra daļas remontam.
Vietās, kur notiks svētku aktivitātes, tiks vākti ziedojumi 20 gadus jaunam Zeltiņu puisim Kristeram Zariņam. Viņam pirms gada noteica diagnozi - akūtā leikoze (asins vēzis). Viļņā tika veikta kaulu smadzeņu transplantācija. Tagad Kristera organisms cīnās un pielāgojas donora šūnām. Tas ir grūts, ilgstošs atveseļošanās process, un mūsu palīdzība puisim un viņa ģimenei ir ļoti nepieciešama. Kristers un viņa mamma Iluta no sirds pateicas visiem labajiem cilvēkiem, kas līdz šim ir atbalstījuši gan materiāli, gan ar labiem vārdiem.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv