"SARKANĀ KRĀSA – DZINTARS"
2014. gada 17.maijā
Muzeju nakts iedzirkstī Alūksnes novadā


28.04.2014.


ALŪKSNES MUZEJĀ
16:00   Novadpētniecības konkursa “Zudušais laikā” noslēguma pasākums
18:00   Talantīgās šļāgerdziedātājas, raidījuma “Dzintara dziesma” dalībnieces, samtainās balss īpašnieces Inetas Rudzītes konncerts
18:00 – 22:00  “Barona laboratorija”         
Dzintara tējas degustēšana, auduma apgleznošana dzintarainās nokrāsās, iespēja piedalīties izstādes “Mans sapņu dzintars” tapšanā, tikšanās ar raidījuma “Dzintara puse” veidotājiem un vadītājiem Martu Selecku un Gustavu Terzenu.

ATPŪTAS UN IZKLAIDES KLUBĀ “CITA OPERA”
22:00 – 03:00 Vēsturisko filmu skatīšanās, un Muzeju nakts noslēguma ballīte kopā ar DJ AI-VA.

BĪBELES MUZEJĀ
19:00- 23:00   Gaidot Glika dienas…

ERNSTA GLIKA ALŪKSNES VALSTS ĢIMNĀZIJAS MUZEJĀ
19:30-22:00 „Muzeju nakts noslēpumi ģimnāzijas labirintos”
Satikšanās ar dažādu laiku tēliem, noslēpumaino burtu meklēšana skolas kabinetos un gaiteņos, divas izstādes, interaktīvo tāfeles iepazīšana, tējas malkošana skolas iekšpagalmiņā, kā arī daudzas citas noslēpumainas lietas.

DR. A.MISIŅA MEDICĪNAS VĒSTURES MUZEJĀ
17:00-23:00    Aizraujoša “Apslēpto dārgumu” atpazīšana

KALNCEMPJU PAGASTA VIKTORA ĶIRPA ATES MUZEJĀ                  
19:00 – 24:00  “Cik ziedu daudz, cik bišu maz”    
izstāžu zālē - muzeja dibinātāja Viktora Ķirpa 85 gadu jubilejai veltītās izstādes „Es esmu tas, ko daru” atklāšana, filmu par Viktora Ķirpa dzīvi un darbu un Kalncempju pagasta mājvietām demonstrējumi,
ratnīcā - Alūksnes novada mazpulku prezentācijas „No sveķiem par dzintaru”,
klētī - bitenieku darba rīki, Alūksnes novada bitenieku stāsti un produkcija „Dzintaraini medus līst”,
saimes mājā - vaska sveču liešanas radošā darbnīca.

ZELTIŅU MUZEJĀ                                                        
20:00 – 24:00  “Dzintara graudiņi Zeltiņu zemē”
Jestro zeltiniešu izbārstīto dzintara graudiņu skaitīšana caur “vēstures aci” un  “rokas bagāžas cilāšana”.   

PEDEDZES MUZEJĀ                                                     
21:00 – 24:00  “Rets kā sarkanais dzintars”          
Izstāde “Vīrieša skats: vīrietis senajās fotogrāfijās" un reti interesantas aktivitātes.    

JAUNLAICENES MUIŽAS MUZEJĀ
19:00 – 01:00 “Malēniešu dzintars - izglītība”
- izstāde “330 skolas gadi”,
- 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00 aktīva līdzdarbošanās mācību stundās - rakstīšana, rēķināšana, malēniešu valoda, rokdarbi,
- mācību stundas - rakstīšana, rēķināšana, malēniešu valoda, rokdarbi,
- starpbrīžu draiskulības, kopgalds un sodu kambaris - bez laika ierobežojuma.

BEJAS NOVADPĒTNIECĪBAS CENTRĀ
17:30 – 24:00 “Saules akmens gaismā”
Dzintara tēmai veltīta izstāde “Saules akmens rotā”,  Bejas amatierteātra komēdija “Ak, šī jaukā lauku dzīve”, novadnieces, dzejnieces Vēsmas Kokles – Līviņas muzikālā filma “Kad dvēsele zied. Romeo un Džuljetas mīlestības vēstules”, nakts sarunas sveču gaismā par Bejas puses nostāstiem un teikām.

VECLAICENES PAGASTA MUZEJĀ KORNETOS
18:00 – 23:00 „Lai neaizaug taka uz kaimiņmāju”
18.00 īsfilma par Veclaicenes mājām un cilvēkiem tautas nama zālē,
19.00 aktivitātes muzejā: „Tev galva, man aste”, „Stūru stūriem tēvu zeme”, „Es tev saku no sirds”, „Galu galā vajag tik likt!”, „Pasitīsim klačiņu!”, „Ideāla kaimiņa meklējumi”.
Vienlaikus ar muzeja aktivitātēm no 19.00 stādu un puķu apmaiņas placis „Lai zied pie tava pakša ar’!”.

Afiša

Pie Alūksnes jaunās pilsAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv