Aicina uz bezmaksas praktiskajiem semināriem projektā „Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā”


15.04.2014.


Projekta Nr. ELRII-261 „Two pearls of the landscape parks in Eastern Europe”/ „Landscape pearls”, 
(„Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā / Ainavu pērles”)
Projekts tiek īstenots Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013.gadam.


Bezmaksas praktiskie semināri- prezentācijas un praktiskās nodarbības
Ikviens tiek aicināts piedalīties sev interesējošā nodarbībā.

24. aprīlis
 
11.00 - 13.00 Tēma „Ainavu parki”

Norises vieta – Alūksnes muzejs un muižas parks

Svetlana Fjodorova (Krievija) – kultūras mantojuma „Pavlovskas parks” objektu galvenā glabātāja no Pavlovskas muzejrezervāta (Sankt-Pēterburga).

14.00 - 17.00 Tēma "Kokaugu kopšana"
Norises vieta – Alūksnes muzejs

Edgars Neilands - meistars, dārznieks, arborists, SIA „LABIE KOKI” valdes priekšsēdētājs. Ar Edgaru esam tikušies LTV1 raidījumā „Mans zaļais dārzs”
1. Sugu atšķirības, īstā suga īstajā vietā
2. Kopšanas cikli
3. Dabīgi kopti koku vainagi
4. Mākslīgi kopti koku vainagi
5. Koku vērtēšana

25. aprīlis 

no 11.30 – 13.00 (skolēniem) Tēma "Restauratora meistardarbnīcā"

Norises vieta – Alūksnes novada vidusskola

Uģis Baļļa- restaurators-meistars, RCK restaurācijas darbnīcas vadītājs
1.daļa Prezentācija par restauratora profesiju, restaurācijas novirzieni- koka, metāla, akmens, papira, polihromijas u.c materiālu restaurācija.
Restauratora darba specifika muzejos un restaurācijas darbnīcās.
Kā kļūt par restauratoru - izglītības iespējas.

2.daļa Restaurācijas darba paņēmieni, materiālu, instrumentu, tehnoloģiju demonstrācija

10.00 - 13.00 Tēma "Kapu labiekārtošana, apzaļumošana, kopšana"     Norises vieta:             1.daļa - Alūksnes muzejā,

2.daļā brauciens ar organizētu autobusu uz Alūksnes kapsētu

Iveta Ozoladendroloģijas speciāliste, dārzu un apstādījumu veidotāja, mācību spēks Bulduru dārzkopības vidusskolā
1.Kapsētu iekārtojums un apstādījumi.
2. Kapsētu aprūpe.
3. Kapavietas plānošana un ierīkošana - kopiņas, kapazīmes, sols, laukuma segums, augi.
4. Kapavietas kopšana.
5. Kapsētas Vācijā - dārzi dzīvajiem un mirušajiem

14.00 - 17.00 Tēma "Dīķu atjaunošana un apsaimniekošana"

Norises vieta – Alūksnes muzejs

Māris Mālkalnietisšajā jomā viszinošākais speciālists Latvijā, hidrotehniķis, biologs, ainavu konsultants, AS „Lauku avīze” tematiskā izdevuma „Dīķu avīze” autors
Dīķi dabiski noveco un pēc desmitiem, simtiem gadu ūdenstilpes vietā izveidojas krūmains muklājs un purvs. Nereti dīķi jāglābj jau pēc dažiem gadiem.
1.Kas veicina dīķa ātrāku iznīkšanu.
2.Kas jādara, lai pareizi atjaunotu vai pārbūvētu vecu dīķi.
3.Vai liels dīķis labāks par mazu.
4.Par augiem ūdenī un pie dīķa.

Klausītāji varēs iegūt priekšstatu par šiem un daudziem citiem apsvērumiem, kā arī atbildes uz visiem jautājumiem par to, kas notiek pie dīķa un ūdenī.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv