Alūksnes novada mazos vokālistus aicinām pieteikties konkursam „Cālis 2014”


08.04.2014.


SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


11. maijā Alsviķu kultūras namu piepildīs Alūksnes novada mazo vokālistu balsis, jo tur notiks konkurss „Cālis 2014”.

Šī konkursa mērķis ir attīstīt Alūksnes novada pirmsskolas vecuma bērnu muzikālās prasmes un iemaņas, kā arī veicināt un pilnveidot jauno dziedātāju skatuves kultūru, uzstāšanās pieredzi un mūzikas pedagogu jaunradi.

Konkursā, ko rīko Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Alsviķu kultūras namu, var piedalīties pirmsskolas vecuma solisti no 2 – 6 gadu vecumam (ieskaitot). Dalībniekus konkursam var izvirzīt pārvalžu un pilsētas konkursu „Cālis 2014” žūrijas, bet, ja pārvalde vai pilsēta konkursu nerīko, bērnu piesaka vecāki vai muzikālais pedagogs.

Mazajam vokālistam repertuārā jāiekļauj divas dziesmas pēc brīvas izvēles, atbilstīgi izpildītāja vecumam un balss spējām.

Novada mazo vokālistu sniegumu vērtēs organizatoru uzaicināta žūrijas komisija, piešķirot galveno nomināciju „Alūksnes novada CĀLIS 2014”, trīs godalgotās vietas grupās no 2 līdz 4 gadiem un no 5 līdz 6 gadiem, kā arī vairākas citas nominācijas.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejami Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā „Konkursi”. Pieteikuma anketu aicinām iesniegt līdz 1. maijam Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļā, 412.kabinetā, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, vai nosūtīt to elektroniski uz e-pasta adresi: valda.zeltina@aluksne.lv.Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv