Alūksnē šovasar notiks viens no četriem F4S Pasaules čempionāta posmiem

28.02.2013.


Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     No 12. līdz 14. jūlijam Alūksnes ezerā šogad notiks viens no četriem F4S Pasaules čempionāta posmiem ūdens motosportā, kā arī Eiropas un Latvijas mēroga sacensības, tādēļ pašvaldībā tikās sacensību rīkotāji – Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers, pašvaldības kultūras un sporta nodaļas darbinieki, jaunais Latvijas Ūdens motosporta federācijas valdes priekšsēdētājs Atis Slakteris un ģenerālsekretāre Ieva Tauniņa un Alūksnes ūdens motosporta kluba „Nord Ost” pārstāvji.

     Tikšanās laikā jaunais Latvijas Ūdens motosporta federācijas valdes priekšsēdētājs atzinīgi novērtēja sacensību rīkošanas pieredzi un to kvalitāti Alūksnē, par ko visaugstākie vērtējumi saņemti arī starptautiskajos vērtējumos, kā arī uzteica īpašo vidi, ko rada ezers un sacensību norises vieta Pilssalā. A. Slakteris uzsvēra, ka viņaprāt Alūksnes ezerā varētu rīkot arī F1 sacensības ūdens motosportā, bet tas, saprotams, atkarīgs no budžeta.
     - Turpmāko federācijas un Alūksnes novada pašvaldības sadarbību saskatu kā līdz šim un vēl labāku, jo Alūksni jau daudzi zina starptautiski un sacensību pienesums ar katru gadu varētu būtu arvien lielāks, - uzsvēra A. Slakteris.
     Viņš norādīja, ka Alūksne sacensību rīkošanas budžeta minimuma un notikuma kvalitātes ziņā ir līdere, jo šeit pieejamo finansējumu saprātīgi izmantojot, sacīkstes tiek organizētas ļoti kvalitatīvi.
     Sacensību rīkotāji tikšanās laikā pārrunāja šī gada sacensību organizāciju, jo īpaši tādēļ, ka Alūksnē šogad atzīmēs 55. gadskārtu kopš Alūksnes ezerā aizsākušās ūdens motosporta tradīcijas. Iecerēts, ka šajā sakarā Alūksnē pulcēties tiks aicināti visi Latvijas ūdens motosporta vecmeistari, tiks organizēta arī Alūksnes ūdens motosporta tradīcijām veltīta izstāde.

Latvijas Ūdens motosporta federācijas jaunais valdes priekšsēdētājs Atis Slakteris (no kreisās) domes priekšsēdētāja vietniekam Dzintaram Adleram apliecināja, ka federācijas un Alūksnes novada pašvaldības sadarbība ūdens motosporta sacīkšu rīkošanā turpināsies
Evitas Aplokas foto


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv