Alūksnē notiks topošo ugunsdzēsēju mācības

28.05.2013.


Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža Alūksnes novada pašvaldību informējusi, ka no 3. līdz 14. jūnijam Kājnieku skolas bāzē Alūksnē notiks kadetu prakse izbraukuma nometnē.

     Nometnes laikā nav paredzētas aktivitātes, kas varētu ietekmēt apkārtējo vidi un traucēt iedzīvotāju ierasto dzīves ritmu.
     Praktiskās nodarbības plānots realizēt Kājnieku skolas teritorijās un nodarbības glābšanas darbos uz ūdens ieplānotas no 10. līdz 14. jūnijam no 8.00 līdz 18.00 Alūksnes ezera dienvidu daļā.
     11. jūnijā no 9.00 līdz 14.00 plānotas lielākas mācības ezera dienvidu daļā no Kājnieku skolas krasta puses, kur paredzēta imitēta ezera akvatorijas piesārņošana ar naftas produktiem un daudz cietušajiem, kuri tiks evakuēti no ezera. Vēlreiz uzsveram, ka šīs būs mācības.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv