Izveidota stipendija džudo trenera profesijas apguvei

05.02.2013.


     Lai nodrošinātu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai nepieciešamās, deficītās un perspektīvās džudo trenera profesijas apguvi, ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu mācību – treniņu procesu džudo programmas realizācijai, kā arī sekmētu jauniešu atgriešanos Alūksnes novadā, Alūksnes novada pašvaldība izveidojusi stipendiju džudo trenera profesijas apguvei 2013./14. un 2014./15 mācību gadā.

     Stipendijas apmērs mēnesī ir Ls 150,00. Tā paredzēta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Izglītības un sporta darba speciālists” džudo trenera kvalifikācijas iegūšanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā.
     Pretendentam, kurš vēlas saņemt stipendiju, Alūksnes novada pašvaldības administrācijas kancelejā jāiesniedz šādi dokumenti:
     - pašvaldībai adresēts personīgs pieteikums, kurā norādīts vārds, uzvārds, iegūstamā mācību kvalifikācija, mācību programmas nosaukums, mācību iestāde un kontaktinformācija: adrese, tālrunis, e-pasts;
     - izziņa no mācību iestādes par mācību faktu;
     - pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās ar Alūksnes pilsētas Bērnu un jauniešu sporta skolu uz laiku ne mazāku kā 5 (pieci) gadi;
     - pretendenta CV, vidējās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija;
     - apliecība par profesionālās ievirzes izglītību džudo programmā;
     - rekomendācija no džudo federācijas.

     Stipendiātu pieteikumus vērtēs un lēmumu par uzvarētāju apstiprināšanu pieņems ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija.
     Pieteikšanās termiņš - līdz 2013. gada 20. septembrim. Dokumenti iesniedzami Alūksnes novada pašvaldībā, 306. telpā vai nosūtāmi pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 4301.

Stipendijas nolikumu lūdzam lasīt šeitAlūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv