„Mežiniekos” slēposim pie dabiskās gaismas

08.03.2012.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Tā kā diennakts gaišais laiks pakāpeniski pagarinās un laika prognozes liecina par pavasara tuvošanos, no nākamās nedēļas sporta bāzē „Mežinieki” slēpošana būs iespējama tikai pie dabiskā apgaismojuma.

     Alūksnes novada pašvaldības sporta darba organizators Vilnis Veļķeris pateicas visiem, kas arī šoziem izmantoja Alūksnes novada pašvaldības piedāvāto iespēju slēpot vakaros pie mākslīgā apgaismojuma un – uz tikšanos nākamajā sezonā!


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv