Sestdien uz Alūksnes ezera notiks autovadīšanas prasmes uzlabošanas pasākums
"Alūksnes ledus aplis 2012”

22.02.2012.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


1. Mērķis un uzdevumi:
- iesaistīt Alūksnes un tās apkārtnes autovadītājus lietderīgā brīvā laika pavadīšanā;
- sekmēt viņu braukšanas prasmes uzlabošanu ziemas apstākļos.

2. Pasākuma norises vieta un laiks:
- pasākums notiek 2012. gada 25.februārī;
- laiks var tikt mainīts atkarībā no klimatiskajiem un meteoroloģiskajiem apstākļiem;
- pasākums notiek uz Alūksnes ezera ledus, tiešā Alūksnes Pilssalas tuvumā;
- piebraukšana pasākuma norises vietai tikai un vienīgi pār tiltu uz Alūksnes Pilssalu;
- pasākuma norises adrese: Alūksne, Pilssalas iela Nr. 10.

3. Informācija par pasākumu “Alūksnes ledus aplis 2012”
- informācija par pasākumu, tā notikšanas datumiem un laiku būs pieejama interneta vietnē: www.aluksne.lv
- pasākuma atcelšana tiek izziņota elektroniskā veidā internetā augstāk minētajā vietnē ne vēlāk, kā 24 stundas (1 (vienu) diennakti) pirms pasākuma sākšanās.

4. Pasākuma oficiālās personas
Organizators - Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”.
Pasākuma direktors: Māris Lietuvietis tālr.nr. 26141741
Par sabiedrisko drošību atbildīgais: Jānis Sniķeris tālr.nr. 26477147
Par sabiedrisko kārtību atbildīgais: Alūksnes novada pašvaldības policija

5. Drošības nosacījumi
- lai garantētu pasākuma norises drošību, uz ezera ledus atļauts uzbraukt tikai pēc pasākuma oficiālo personu uzaicinājuma un/vai atļaujas;
- patstāvīgi uz ledus atrasties atļauts tikai sekretariāta un tehniskās palīdzības automašīnām;
- sasniedzot finišu, kā arī pēc iepazīšanās brauciena beigām, pasākuma dalībnieks nekavējoties, ievērojot piesardzību un/vai sekojot organizatoru norādēm atstāj ezera ledu un dodas uz sauszemi;
- pasākuma dalībniekiem, viņus apkalpojošajam personālam, kā arī līdzjutējiem kategoriski aizliegts atrasties trases tiešā tuvumā.

P.S. Trase ir līdzena un tālu pārskatāma, nepakļaujiet sevi nevajadzīgām briesmām.
Pasākuma vērošanas ieteicamās vietas:
- no Alūksnes parka paviljona “Vējiņš” puses;
- no kapsētas Pussalas Tempļakalna nogāzes;
- no p/a „ALJA”, Pilssalas iela 10.

6. Pasākuma maksa un dalībnieki
- pasākuma dalības maksa ir 5 LVL par dalību vienā klasē;
- pasākumā var piedalīties jebkurš interesents;
- bērnam vai jaunietim līdz 18 gadu vecumam veicot braucienu blakus jāatrodas personai ar tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli (viens no vecākiem, vecākais brālis, instruktors u.t.t.)

7. Automašīnu klases
7.1. Ar priekšējās ass piedziņu;
7.2. Ar aizmugurējās ass piedziņu;
7.3. Visu četru ratu piedziņa, ieskaitot paaugstinātas caurejamības automašīnas (džipi);
7.4. Auto ar sporta klases riepām (uz starta stājas pēdējā).

Automašīnu klašu sadalījums var tikt mainīts, ņemot vērā dalībnieku skaiti.

8. Riepas
- atļauts piedalīties ar neradžotām un radžotām riepām atbilstoši CSDD un CSN prasībām. (Radzes izvirzījums no protektora nepārsniedz 2 mm, radžu skaits atbilst riepas protektora radžu ligzdu daudzumam, t.i., nav iestrādātas papildus radzes);
- riepu sildīšana aizliegta jebkādā veidā. (tai skaitā arī uzspolēšana jeb izbuksēšana izbraucot uz starta līniju).

9. Automašīnu tehniskais stāvoklis un aprīkojums
- automašīnām jābūt ar derīgu valsts TA uzlīmi (izņemot auto, kuras speciāli sagatavotas dalībai sacensībās) un derīgu OCTA apdrošināšanu.
- ja automašīnas vizuālais izskats rada aizdomas par tehniskā kārtībā esošu automobili (piemēram, ir manāmas tehnisko šķidrumu noplūdes pēdas, bojāts un/vai traucē redzamību priekšējais vējstikls utt.) organizators pēc sīkākas automobiļa pārbaudes lemj par tā pielaidi pasākumam;
- sacensības laikā automašīnā atrodas tikai tās vadītājs vai bērnam, jaunietim līdz 18 gadu vecumam veicot braucienu blakus jāatrodas personai ar tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli;
- automašīnā esošajiem priekšmetiem (piem. “aptieciņa”) jābūt stingri nostiprinātiem. Tie nekādā veidā nedrīkst ietekmēt vadītāja iespējas kontrolēt automašīnas vadību;
- aizliegts papildus svars automobilī ar mērķi uzlabot saķeri;
Par fakta konstatēšanu - izslēgšana no pasākuma.

10. Dalībnieku reģistrācija un iepazīšanās ar trasi
- reģistrācija notiek pasākuma dienā no pulksten 09.30 - 10.30;
- reģistrējoties jāuzrāda a/m reģistrācijas, vadītāja apliecība un derīga OCTA apdrošināšanas polise;
- ja ar vienu a/m piedalās vairāki dalībnieki, tas jāpaziņo pie reģistrācijas;
- jāparaksta līgums par dalību pasākumā;
- iepazīšanās ar trasi - 2 pilni apļi;
Ja tiek konstatēta iepazīšanās apļu pārsniegšana, dalībnieks var tikt diskvalificēts no pasākuma.

11. Starta secība klasēm
- dalībnieki dodas trasē pēc reģistrācijas secības, ja dalībnieku skaits atbilst iespējai rīkot otro braucienu, tad dalībnieki trasē dodas apgrieztā secībā.

Dalībnieku sapulce plkst. 10.45;
Pirmās automašīnas starts plkst. 11.00.

12. Citi pasākuma drošības nosacījumi
- aizliegts apdzīt priekšā braucošo !!!
- atrodoties a/m tās vadītājam jābūt piesprādzētam ar drošības jostu. Ieteicama aizsargķivere.
- gan iepazīšanās, gan pasākuma brauciena laikā automašīnā atrasties var tikai vadītājs, izņemot gadījumus, kad automašīnu vada jaunietis līdz 18 gadu vecumam;
- ja priekšā braucošā automašīna kaut kādu iemeslu dēļ neatrodas trases robežās un netraucē aizmugurē braucošajiem normāli (t.i. nebremzējot, strauji nemainot braukšanas trajektoriju, kā arī neveicot citus manevrus, kas var apdraudēt paša vai citu drošību) pasākuma dalībnieks drīkst pabraukt garām priekšā esošajam automobilim;
Šajā gadījumā nobraucot no trases par notikušo ziņo trases tiesnesim.
- iztraucētā brauciena dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt pārbraucienu.

13. Braucienu skaits
- ja pasākuma dalībnieku skaits atļauj iekļauties laika formātā ir iespējams otrais brauciens. Šinī gadījumā iepazīšanās ar trasi netiek pieļauta. Klases, kā arī dalībnieki startē apgrieztā secībā;
- ja ir veikti divi braucieni, abu braucienu laikus summē.

14. Rezultātu fiksēšana
- rezultātu fiksē ar rokas hronometru ar precizitāti līdz simtdaļai.
- vienāda laika uzrādīšanas gadījumā tiek veikts pārbrauciens.

15. Protesti
- ja pasākuma dalībniekam ir pretenzijas pret citiem dalībniekiem vai tiesnešu darbību, tās rakstiskā veidā jāiesniedz sekretariātā 15 minūšu laikā pēc attiecīgās klases brauciena beigām.

16. Apbalvošana
- katrā klasē tiek apbalvoti divu labāko rezultātu ieguvēji.
- organizators patur tiesības pasniegt pārsteiguma balvas.
- ja dalībnieks neierodas uz apbalvošanu, viņš zaudē tiesības saņemt balvu.

P.S. Jebkura šī nolikuma prasību neievērošana var beigties ar dalībnieka nepielaišanu pasākumam, vai arī diskvalifikāciju no pasākuma.

Ievērībai – Par iebraukšanu Pilssalā ir jāmaksā pirms Pilssalas tilta!

Vēlot patīkamu atpūtu un veiksmīgus startus, ar cieņu pasākuma organizatori.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv