Sēņotāji un nūjotāji tiekas Ilzenē

29.08.2012.


     
Līdz ar pirmajām rudenīgajām vēsmām, Ilzenē ikgadēji notiek sēņošanas sacensības. Šogad sēņošanas sacensības notiks 2.septembrī aiz Ilzenes muižas Siluleju mežā. Reģistrēšanās individuālajiem sēņotājiem, gan komandām (3cilvēki) ir līdz plkst. 10:30. Tad seko kopējs starts un sacensība, kurš 2h laikā savāks pēc iespējas vairāk sēņu. Organizatori sarūpējuši arī papildus uzdevumu sēņotājiem - jāatrod marķētā sēne. Sacensību uzvarētājus noskaidros, nosverot savāktās sēnes katram dalībniekam. Komandas rezultātu aprēķina, saskaitot savākto sēņu svaru katram dalībniekam. Komandu dalībnieki var piedalīties arī individuālajās sacensībās. Tajā pašā laikā nūjotāji tiek aicināti uz nūjošanas pārgājienu. Plkst. 10:30 fiziskās sagatavotības vingrinājumi un nūjojums instruktores Līgas Janušas vadībā.
     Aktivitātes organizē Ilzenes pagasta sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrs „Dailes” sadarbībā ar biedrību „Ilzenes attīstībai”.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv