11. augustā Jaunannā Netradicionālās sporta spēles

08.08.2012.

Iveta BALTĀ - VANAGA,
Jaunannas tautas nama vadītāja


     Augusts ir klāt un Jaunanna, kā jau katru gadu, aicina lielus un mazus uz Netradicionālajām sporta spēlēm.


     Reģistrācija no plkst. 10.00, sākums 10.30.
     Komandā 4 dalībnieki.


     Komandas piedalās sekojošās disciplīnās: Flinstona sirojums, virtuļu mešana, purkšķis, ķengura lēciens, ūdens telegrāfs, Čiepiņš, draiskais pārgājiens, fiksais iemetējs, balerīna, stafetē – pēdējais uznāciens.
Būs arī individuālās un bērnu disciplīnas, piepūšamās atrakcijas !
     Alūksnes un Apes novada fonds 11. Projektu konkursā „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” ir atbalstījis iedzīvotāju iniciatīvas grupas „ Mēs – jaunanniešiem” projektu „ Nūjošanas aprīkojuma iegāde Jaunannas iedzīvotāju sporta aktivitātēm” un nūjas jau ir iegādātas, tāpēc Netradicionālo sporta spēļu ietvaros plkst. 10.30 visi interesenti tiek aicināti apgūt nūjošanas pamatprasmes Līgas Janušas vadībā Jaunannas Zaķusalā.
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv