NOVADA SVĒTKU SPORTA SACENSĪBU PROGRAMMA

02.05.2011.


Laiks un vieta.
Sporta sacensības risināsies 28.maijā no pulksten 13 līdz 17, Pilssalas stadiona sporta laukumos un teritorijā.

Mērķis.
Dot iespēju interesanti un sportiski pavadīt laiku, veicināt sportiskās aktivitātes novada iedzīvotāju vidū.

Dalībnieki.
Sporta sacensībās aicinātas piedalīties novada apvienoto pagastu pārvalžu un novada administrācijas komandas (pagastu pārvalžu komandās var iekļaut attiecīgajās pagasta pārvaldēs strādājošos, kā arī pārvalžu iestāžu un struktūrvienību darbiniekus), tāpat sacensībās var piedalīties individuālie dalībnieki vai savādāk veidotas komandas. Dalībniekiem jābūt dzimušiem 1996.gadā un vecākiem.

Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar sporta klubiem un sabiedrisko aktīvu. Sacensību galvenais tiesnesis Vilnis Veļķeris (m.t. 29273114).

Programma.
Sacensību programmā iekļauti sekojoši veidi:
     1. pludmales volejbols vīriešiem un sievietēm (komandā 2 dalībnieki),
     2. basketbola soda metieni pa pāriem (1siev.+1siev.) un (1vīr.+1vīr.),
     3. futbola soda sitieni (2 vīr.),
     4. laivošana (brauciens ar katamarānu vai laivu ar laika kontroli (1vīr.+1siev.),
     5. lidojošā šķīvīša mešana (2vīr.+2siev.),
     6. stiprinieku sacensības (tiks izcīnīts novada stiprinieka tituls),
     7. komandu stafete (3vīr.+3siev.)

Piezīme. Norādītais dalībnieku skaits pa sporta veidiem attiecas uz apvienoto pagasta pārvalžu komandām un administrāciju.
Ar precīzu programmu un veicamajiem uzdevumiem varēs iepazīties sacensību dienā pirms sacensību sākuma.

Vērtēšana.
Atkarībā no sporta veida, dalībnieku iegūtās vietas nosaka individuāli vai komandai. Tiks noteikts arī kopvērtējums starp pagastu pārvalžu komandām. Komandu vietas kopvērtējumā tiks aprēķinātas summējot pagastu komandu vai to individuālo dalībnieku augstākās iegūtās vietas 5 (piecos) sporta veidos.

Apbalvošana.
Katrā sporta veidā tiks apbalvoti I – III vietu ieguvēji. Atsevišķi apbalvoti tiks arī pagastu pārvalžu un administrācijas vērtējumā I – III vietu ieguvušie dalībnieki, tāpat tiks apbalvotas I – III vietu ieguvējas komadas pagastu pārvalžu un adminstrācijas kopvērtējumā.

Pieteikumi.
Pieteikumi sacensībām veicami uz vietas pirms sava starta, pie attiecīgā sporta veida vecākā tiesneša, izņemot pludmales volejbolu, kur reģistrācija veicama līdz plkst. 13


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv