Pašvaldības vadība tiekas ar ģimnāzijas pārstāvjiem

29.09.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Pagājušajā nedēļā Alūksnes novada domes vadība, pašvaldības speciālisti un tās iestāžu pārstāvji tikās ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas administrāciju, lai runātu par sadarbību, gaidot skolas 100 gadu jubileju.

Sanāksmē pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētāja vietnieks Laimonis Sīpols, pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova, plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Valda Zeltiņa, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte, Alūksnes Tautas nama direktore Dārta Veismane un tautas nama pasākumu organizatore Evita Bogdanova.
- Šis mācību gads skolai paies 100. jubilejas zīmē, tādēļ, gaidot šo notikumu, esam labiekārtojuši skolas apkārtni un domājam par simtgadei veltītiem pasākumiem, - sacīja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore Daina Dubre – Dobre.
Sarunas laikā tās dalībnieki vienojās, ka skolas jubileja būtu piemērots centrālais pasākums nākamā gada Alūksnes pilsētas svētkiem. Konkrētākas ģimnāzijas jubilejas un pilsētas svētku norises apspriedīs darba grupa.
Tā kā nākamais ir arī Skolēnu dziesmu un deju svētku gads, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā projektu nedēļā plānots veikt pētījumus par bijušajiem skolas audzēkņiem, kuri šobrīd cieši saistīti ar Dziesmu svētku procesu – kolektīvu vadītājiem, virsdiriģentiem un citiem. Pašvaldības pārstāvji aicināja projektu nedēļās mudināt skolēnus izstrādāt projektus, kuros būtu labi priekšlikumi teritoriju labiekārtošanai un citas noderīgas idejas.
Gan direktore, gan citi pedagogi uzsvēra, ka mācību darba rezultāti ir labi un par to liecina skolēnu rezultāti, pēc absolvēšanas izvēloties tālākās mācību iestādes.
D. Dubre – Dobre iepazīstināja pašvaldības pārstāvjus ar projektiem, kādus iestāde iesniegusi papildu finansējuma saņemšanai, kuri no tiem atbalstu guvuši, kuri nē. Arī gaidāmās jubilejas sakarā iecerēts izdot grāmatu. Direktore pastāstīja par dabaszinātņu projekta realizāciju skolā un tā ieguvumiem mācību procesa un skolas vides uzlabošanā.
D. Dubre - Dobre atzina, ka šobrīd lielākā problēma ir siltumefektivitāte abās skolas ēkās, kā arī ir citas problēmas, piemēram, pamatu hidroizolācija 10.- 12. klašu korpusam. Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātā projekta ietvaros iestāde nodarbinās vairākus cilvēkus un, cik tas būs iespējams, plānots sakārtot sporta laukumu. Tikšanās laikā tika analizēts arī drošības jautājums skolā un tās apkārtnē.
Pašvaldības vadības pārstāvji – L. Sīpols un J. Čugunova apliecināja, ka saprot ģimnāzijas problēmas un centīsies palīdzēt tās atrisināt.
L. Sīpols aicināja, plānojot nākamā gada budžetu, sarindot nepieciešamos darbus prioritārā secībā, lai deputātiem, ar tiem iepazīstoties, būtu skaidrs, kas ir visvairāk vajadzīgs. Viņš apliecināja, ka Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija ir novada bāzes skola. L. Sīpols uzsvēra, ka pašvaldība domās par energoefektivitātes uzlabošanu skolā.
Tikšanās reizē pašvaldības pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar skolas muzeju, kurā nozīmīgu darbu ieguldījis iepriekšējais skolas direktors Gunārs Stradiņš. Tāpat pašvaldības pārstāvji iepazinās ar situāciju skolas internātā.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv