Pārrunā turpmākas sadarbības iespējas

08.09.2009.

Evita APLOKA, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceturtdien, 3. septembrī Alūksnes novada pašvaldību apmeklēja Hānjas pagasta (Igaunija) pašvaldības vadītājs Juris Gotmans, kurš tikās ar Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem.

Viesis Alūksnē tikās ar domes priekšsēdētāja vietnieku Laimoni Sīpolu, kultūras un sporta nodaļas vadītāju Sanitu Eglīti, kultūras darba speciālisti Ivetu Kovtuņenko, sporta darba organizatoru Vilni Veļķeri, kā arī ar projekta „Aktīvas un veselīgas sabiedrības veicināšana, sekmējot ziemas sporta veidu attīstību Alūksnes un Hānjas augstienēs” vadītāju Ivetu Veļķeri.
Sadarbībā ar Hānjas pašvaldību Alūksnes rajona padome īstenoja Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas finansēto projektu „Aktīvas un veselīgas sabiedrības veicināšana, sekmējot ziemas sporta veidu attīstību Alūksnes un Hānjas augstienēs” („Promoting active and healthy community by contribute winter sports in Aluksne Haanja Highlands”) par ziemas sporta bāzes „Mežinieki” modernizēšanu.
Projekta ietvaros „Mežinieku” sporta bāzei iegādāti divi sniega lielgabali, izstrādāts tehniskais projekts bāzes modernizēšanai, notikušas treniņnometnes, tiesnešu apmācības un arī sporta sacensības, iegādāti jauni sacensību numuri, kurus turpmāk varēs izmantot dažādās sporta sacensībās.
Ar Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem viesis pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas. Alūksnes novada pašvaldības sporta darba organizators Vilnis Veļķeris atzina, ka „Mežiniekus” nākotnē saskata kā mūsdienīgu sporta bāzi slēpošanai un biatlonam, kur notiktu starptautiskas sacensības un būtu nodrošināti piemēroti apstākļi gan sacensību dalībniekiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, kas bāzi izmantotu ikdienā.
Rezumējot līdzšinējo sadarbību, J. Gotmans uzsvēra, ka būtisks ieguvums veiksmīga rezultāta sasniegšanā ir iespēja konsultēties ar Starptautiskā biatlona federācijas tehnisko delegātu Kalju Valgus par to, kā veidot sporta bāzi, lai tā atbilstu starptautiskām vajadzībām.
Tikšanās laikā tika pārrunātas idejas, kādas igauņu puse izstrādājusi iespējamai turpmākai sadarbībai kopīgos projektos, un kādu turpmāko sadarbību saskata Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji.

Par turpmāko sadarbību sporta jomā starp Alūksni un Hānju runāja Sanita Eglīte(no labās), Vilnis Veļķeris, Juris Gotmans, Iveta Veļķere un Iveta Kovtuņenko

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv