Atbalstīti Malienas un Jaunannas projekti

20.11.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Sorosa fonda - Latvija un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvā „Pārmaiņu iespēja skolām” atbalstīti divi Alūksnes novada pārvalžu – Malienas un Jaunannas - iesniegtie projekti.

Jaunannas pagasta pārvaldes projekta „Izglītības centra „Mūza” izveide Jaunannā” mērķis ir radīt labvēlīgu vidi Jaunannas, Annas un citu Alūksnes novada bērnu un jauniešu personības attīstībai, jauniešu un pieaugušo tālākizglītībai un konkurētspējas uzlabošanai darba tirgū, kā arī apvienot pagasta ļaudis.
Šis projekts ieguvis 25 tūkstošus eiro lielu atbalstu un tas tiks realizēts no šī gada 8. novembra līdz 2010. gada 30. novembrim. Projektā paredzēts Jaunannas pamatskolā un Jaunannas Mūzikas un mākslas skolā izveidot izglītības centru „Mūza”, kur īstenos dažādas izglītības programmas, piemēram, mazā uzņēmuma organizēšana un vadība, ievads lietvedībā, datorzinību apguve, svešvalodu – angļu un vācu - apguve, praktiskā psiholoģija un garīgā veselība, ievads daiļdārzniecībā, kulinārijas kursi.
Būs iespējams izglītoties mākslas studijā ar apakšprogrammām – keramika, mākslas studija pieaugušajiem, mazo rūķu darbnīca, mākslas studija skolēniem. Mūzikas studijā interesenti varēs apgūt akustiskās ģitāras, sitaminstrumentu, elektriskās ģitāras (solo ģitāras), basa ģitāras, taustiņinstrumentu spēli, kā arī papildināt dziedāšanas un vokāli instrumentālā ansambļa dalībnieka prasmes.
Sporta studijā varēs nodarboties ar džudo un vingrošanu – pilates, kalanētika un aerobika. Jāpiebilst, ka mācības projekta ietvaros būs bez maksas un dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par kursu satura apguvi.
Savukārt Malienas pagasta pārvaldes projekts „Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra izveide” tiks īstenots nākamajā gadā no 1. janvāra līdz 30. novembrim.
Kopējais projekta finansējums ir 24904 eiro, tajā skaitā Sorosa fonda – Latvija finansējums 24119 eiro, nodibinājuma „Malienas skolas fonds” līdzfinansējums 105 eiro, biedrības „Mēs - Malienai” līdzfinansējums 130 eiro un Malienas pagasta pārvaldes līdzfinansējums 550 eiro.
Projekta mērķis ir atbalstīt vietējās sabiedrības un sociālās vajadzības, nodrošināt bērnu, jauniešu un viņu vecāku iespējas draudzīgai personības attīstībai un izglītībai, organizējot interešu izglītības, papildizglītošanās un citu aktivitāšu pieejamību, sniegt sociālpsiholoģisku palīdzību un atbalstu grūtībās nonākušajām ģimenēm, veicināt vietējo iedzīvotāju, skolas un citu iestāžu savstarpējo sadarbību.
Lai nodrošinātu dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu pieejamību pagasta ļaudīm, projekta laikā ieplānots uzlabot skolas dušas telpu, bet sanitāro telpu pārveidot par veļas mazgāšanas telpu. Skolā iecerēts izveidot Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centru, kā arī brīvā laika pavadīšanas istabu „Kabata”.
Centrā būs iespējams saņemt individuālas psihologa konsultācijas, piedalīties nodarbībās un sociālpsiholoģiskos treniņos, kā arī radošajās darbnīcās. Projektā paredzēts iegādāties sporta inventāru nodarbībām bērniem, jauniešiem un arī pieaugušajiem. Tāpat plānots organizēt vasaras dienas nometni bērniem, radīt papildizglītošanās iespējas vecākiem un citiem interesentiem, kā arī pašpilnveides seminārus dažādām mērķgrupām.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv