Iesniegs projektu „jaunieši.info.lv”

10.11.2009.

Evita APLOKA,          
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnes novada domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja atbalstīja Alūksnes bērnu un jauniešu centra iniciatīvu pašvaldībai piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” ar projektu „jaunieši.info.lv”.

Šis jautājums vēl tiks skatīts Alūksnes novada domes sēdē 19. novembrī. Minētajam konkursam projektus var iesniegt pašvaldība. Būtiski, ka tam nav nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums.
Konkursa mērķis – izvēlēties projekta iesniedzējus, kas īstenos projektus ar mērķi nodrošināt pašvaldības jauniešu centra nepārtrauktu darbību, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai jauniešu centrā un nodrošinot jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī piekļuvei jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai. Projekta kopējās izmaksas ir 1050 lati.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv