Ģerboņa skices var vērtēt arī pašvaldības mājas lapā

03.11.2009.

Evita APLOKA,          
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Alūksnē biatlona tradīcija saglabāsies un pašvaldība rūpēsies, lai sporta centrs „Mežinieki” attīstītos, to tiekoties ar Latvijas Biatlona federācijas prezidentu Jāni Bērziņu apliecināja Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Laimonis Sīpols.

Lai runātu par pašvaldības sadarbību ar federāciju un sporta centra attīstību, J. Bērziņš apmeklēja Alūksnes novada pašvaldību, kur tikās ar L. Sīpolu, pašvaldības izpilddirektori Janīnu Čugunovu, kultūras un sporta nodaļas vadītāju Sanitu Eglīti un sporta darba organizatoru Vilni Veļķeri, kā arī treneri Sergeju Sverčkovu un sabiedrisko konsultantu un biatlona atbalstītāju Intaru Berkuli.
J. Bērziņš apliecināja federācijas gatavību atbalstīt Alūksnes jaunos biatlonistus ar materiāli tehniskajām nepieciešamībām – mērķiem, šautenēm.
L. Sīpols un V. Veļķeris informēja par kopā ar Igauniju īstenoto projektu, kura ietvaros izstrādāts Mežinieku sporta centra modernizēšanas tehniskais projekts, iegādāti sniega lielgabali, notikuši arī jauno sportistu treniņi. Iecerēts, ka jau pēc valsts svētkiem varētu tikt pirmo reizi darbībā izmēģināti sniega lielgabali.
J. Bērziņš atzina, ka līdz šim Mežiniekos ieguldītās investīcijas ir vērtīgas. L. Sīpols un V. Veļķeris informēja arī par iecerētajiem projektu plāniem, lai bāzes attīstība turpinātos. L. Sīpols aicināja federāciju atbalstīt Mežinieku centru, vairāk to iekļaujot sacensību kalendārā.
Sarunas dalībnieki apmainījās viedokļiem par sporta skolu finansēšanu un to turpmāko likteni. L. Sīpols atzina, ka pašvaldība baidās zaudēt trenerus un sportistus, ņemot vērā, kādas ir tās iespējas finansēt skolas darbību. J. Bērziņš informēja, ka Izglītības un zinātnes ministrijā ir projekts par papildu finansējuma piešķiršanu sporta skolām, kas atvieglotu pašvaldību budžetus, tomēr pagaidām tā ir vīzija.
Runājot par bērnu un jauniešu fizisko sagatavotību, V. Veļķeris uzsvēra vispārizglītojošo skolu sporta skolotāju aktivitātes nozīmi, norādot, ka mūsu klimatiskajos apstākļos bērniem jāapgūst slēpošana.
Sarunas dalībnieki pārrunāja arī Latvijas biatlonistu gatavošanos olimpiskajām spēlēm Vankūverā un izredzes dalībai tajā. Šobrīd Latvijas pārstāvēšanai olimpiādē gatavojas šādi biatlona izlašu kandidāti no Alūksnes – Žanna Juškāne, Kristaps Lībietis, Gints Rozenbergs, Jānis Pleikšnis un Andrejs Rastorgujevs. Pirmā pārbaude un cīņa par punktiem sportistiem būs jau 22. novembrī. Tāpat tika runāts par pašvaldības atbalstu sportistiem, kas uzrādījuši labus rezultātus, pārstāvot Latviju pasaulē. L. Sīpols atzina, ka pašvaldība atbalsta un arī turpmāk savu finansiālo iespēju robežās centīsies atbalstīt meistarīgākos sportistus no Alūksnes novada.
L. Sīpols atzina, ka šobrīd ir svarīgi izplānot, kā sporta centrs tiks apsaimniekots. Plānots, ka pašvaldības aģentūrā „Spodra” būs viens darbinieks, kura uzdevums būs apsaimniekot divas sporta būves – slēpošanas un biatlona centru „Mežinieki” un Pilssalas stadionu. Tāpat svarīgi būtu, kā Mežiniekus izmantot tā, lai tie dotu arī ieņēmumus.

Jānis Bērziņš (no kreisās), Intars Berkulis un Sergejs Sverčkovs iepazinās ar Mežinieku sporta centra tehnisko projektu

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv