Alūksnes pilsētas pašvaldība līdzfinansē sporta projektus

09.03.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciālis

Alūksnes pilsētas domes izsludinātajā projektu konkursā „Sporta pasākumu organizēšana Alūksnes pilsētā 2009. gadā” atbalstīti astoņi no 14 iesniegtajiem projektiem.

Alūksnes pilsētas domes izglītības, kultūras un sporta darba organizatore Iveta Kovtuņenko pastāstīja, ka pašvaldība līdzfinansējumu sporta pasākumiem projektu konkursā piešķir kopš 2005. gada.
- Šogad kopējais sporta pasākumiem piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums ir četri tūkstoši latu, pagājušajā gadā tika atbalstīti 12 projekti par gandrīz sešiem tūkstošiem latu. Tā kā pašvaldības finanšu līdzekļi šogad ir ievērojami mazāki, tik lielu līdzfinansējuma apjomu kā pērn atvēlēt nav iespējams. Esam ļoti priecīgi par projektu iesniedzēju atsaucību un vēlmi dažādu vecumu Alūksnes iedzīvotājiem rīkot sportiskus pasākumus. Šādas aktivitātes pašvaldība labprāt atbalsta, - norāda I. Kovtuņenko.
Iesniegtos projektus vērtēja komisija. Pašvaldības līdzfinansējums piešķirts astoņiem projektiem. Viens no tiem ir Alūksnes bērnu un jauniešu centra projekts „Bumbai šodien liela diena”. Tā norise plānota šī gada septembrī Pilssalas stadionā. Projektā paredzētas dažādas sportiskas un atraktīvas ar bumbu spēlēm saistītas aktivitātes – rokas bumba, kājas bumba, tautas bumba, groza bumba, svaru bumba, emociju bumba, bumba bumbās un citas. Projekta mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu, veicināt vispusīgu fizisko attīstību, veselības nostiprināšanu, kā arī sekmēt pilsētas izglītības iestāžu kopību pasākumos.
Pašvaldības līdzfinansējumu saņēmis arī biedrības „Spēka Pasaule” projekts „Alūksnes spēkavīrs”, kura norise plānota starptautisko riteņbraukšanas sacensību „Keggi Velo – 2009” ietvaros. Piedalīties tiks aicināti gan vietējie stiprie vīri, gan spēka vīri no visas Latvijas, kas nav piedalījušies Latvijas vai starptautiska līmeņa sacensībās.
Līdzfinansējums piešķirts diviem Alūksnes pilsētas riteņbraukšanas kluba „VELO” iesniegtajiem projektiem, kas paredz aktivitātes starptautisko riteņbraukšanas sacensību „Keggi Velo - 2009” laikā 6. jūnijā. Viens no projektiem ir veloorientēšanās sacensības pa Alūksni „Keggi 2009”, kurās varēs piedalīties dalībnieki no 12 gadu vecuma. Otrs projekts ir mazajiem riteņbraucējiem no līdz 10 gadu vecumam „Veiklības braucieni bērniem „Keggi 2009”.
Finansiāli atbalstīti divi Alūksnes pilsētas riteņbraukšanas kluba „VELO” un Alūksnes pilsētas sākumskolas iesniegtie projekti. Viens no tiem - „Jauno ceļu satiksmes dalībnieku sacensības” paredz sporta pasākumu maijā Alūksnes skolu 4. - 6. klašu skolēniem, lai uzlabotu bērnu zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā, šķēršļu joslas izbraukšanā ar velosipēdu. Otrs projekts - „Izglītojošs pasākums „Veselība un tūrisms” paredzēts Alūksnes pilsētas sākumskolas 1. – 6. klašu skolēniem. Tas notiks 25. septembrī Alūksnes Jaunās pils parkā. Projekta mērķis ir veicināt interesi par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Pašvaldības līdzfinansējumu ģimeņu sporta dienai „Mazais lielam pasmaida, mazais lielam draugs” saņēma arī ģimeņu biedrība „Pie pavarda”. Sporta dienas norises iecerētas 31. maijā pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” teritorijā. Tās mērķis ir stiprināt ģimenes vienotību, popularizēt aktīvu dzīvesveidu un iesaistīt dažāda vecuma alūksniešus vienotās sporta aktivitātēs. Pasākumā paredzēti dažādi sportisko aktivitāšu centri, piemēram, šķēršļu trase, riteņbraukšanas sacensības, lēkšana ar maisiem, podu sišana, azartiskās slaukšanas sacensības un citas radošas spēles ģimenēm brīvā dabā.
Atbalstīts Alūksnes vieglatlētikas kluba parka skrējienu seriāls „Alūksne – 2009”, kura norise pils parkā plānota aprīlī un maijā. Pils parka skrējienu seriālā tiks aicināti iesaistīties gan bērni un skolu jaunatne, gan pieaugušie.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv