Alūksnes dome atbalsta astoņus jauniešu brīvā laika pavadīšanas projektus

26.05.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Alūksnes pilsētas domes projektu konkursam „Jauniešu brīvā laika pavadīšana, aktīvas atpūtas veicināšana saistībā ar Alūksnes pilsētas vides attīstību un iedzīvotāju drošību” tika iesniegti 16 projektu pieteikumi un pašvaldība atbalstīs astoņus.

Atbalstu saņēmis ģimeņu biedrības „Pie pavarda” projekts „Lielais arī kādreiz bija mazs”. Tā ietvaros paredzēts uzstādīt iekārtas mazo bērnu rotaļu laukumiem, kopā ar jauniešiem ierīkot rotaļu laukumu un organizēt tā atklāšanas pasākumu, tādējādi dodot iespēju jauniešiem aktīvi, radoši un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un radīt mazajiem bērniem pilnvērtīgas atpūtas iespējas.
Atbalstīts arī Alūksnes bērnu un jauniešu centra un jauniešu neformālās grupas „Sniegacilvēks” projekts – jauniešu diena „Kur ir sniegacilvēks?”, kas notiks jau 30. maijā. Šajā pasākumā tiks apvienoti dažādi vizuālās un multimediju mākslas, deju un mūzikas priekšnesumi, kā arī citas aktivitātes. Projektā plānots arī jauno fotogrāfu fotokonkursa „ziema/cilvēks/vasara” izstādes atklāšanas pasākums un video īsfilmas „Tur ir Sniegacilvēks!” izveide.
Pašvaldības atbalstītais Alūksnes bērnu un jauniešu centra projekts par jauniešu mākslas darbu izstādi „TE – ELPA - 2009” iepazīstinās alūksniešus ar mākslas veidiem un formām, kas raksturīgi jauniešiem mūsdienu laikmetā, lai bagātinātu un dažādotu kultūras dzīvi Alūksnē. Projektā paredzēts veidot jauniešu mākslas darbu izstādi Alūksnes muzejā.
Projektu „Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pagalma labiekārtošana” iesniedza Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija. Gaidot izglītības iestādes simts gadu jubileju, iecerēts sakopt pagalma teritorijā sporta zālei piegulošo laukumu, izveidojot norobežojumu, kas vienlaikus kalpos arī par reklāmstendu par godu skolas jubilejai un citu pasākumu reklamēšanai, kā arī atjaunot soliņu virsmas un papildināt stādījumus ar košumkrūmiem.
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas iesniegtajā projektā „Pasākumu cikls, veltīts Alūksnes pilsētas jauniešu diskotēku kustības 30 gadiem” plānots organizēt trīs pasākumus, kuros piedalītos gan pašreizējie skolas dīdžeji, gan iepriekšējo gadu skolas diskotēku programmu veidotāji. Projekta dalībnieki pieminēs aizsaulē aizgājušos diskotēku kolektīvu biedrus, kā arī organizēs sakopšanas talku Tīklu saliņā. Paredzēts sakārtot skolas radiomezglus, izveidot redkolēģiju, sagaidot skolas 100 gadu jubileju.
Atbalstīts arī Alūksnes pilsētas sākumskolas projekts „Atpūtas stūrīša pilnveidošana Alūksnes pilsētas sākumskolā”, kas paredz izgatavot un izvietot divus atpūtas soliņus, izveidojot vietu atpūtai un mācību stundu vadīšanai, kā arī organizēt skolas talkas.
Biedrības „Spēka pasaule” projektu „Sports, Tava dzīve un Tu” plānots īstenot kā sešu praktisku un teorētisku semināru ciklu par veselīga dzīvesveida uzturēšanu un sporta iesaisti ikdienas dzīvē. Semināriem plānotas dažādas tēmas, piemēram, „Uzturs un tā ietekme uz cilvēka veselību”, „Spēka treniņu īpatnības un pamatnoteikumi” un citi.
Pašvaldība atbalstījusi arī Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes projektu „Alūksnes mācītājmuižas parka sakopšana. 4. posms - dekoratīvo koku un krūmu stādīšana”. Projekts paredz turpināt jau iepriekšējos gados uzsākto mācītājmuižas parka sakopšanu, izveidojot to kā pastaigu un atpūtas vietu. Plānots izzāģēt krūmus, stādīt dekoratīvos kokus un krūmus, iesēt zālāju.

  


 

 


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv