Informāciju par māju konstrukciju renovācijas tipveida risinājumiem var iegūt Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras mājas lapā

26.05.2009.

Raimonds BRĪDAKS,
Vidzemes augstskolas SZF 1.kursa politoloģijas nodaļas students

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā izveidotās komisijas izvērtētajiem ēku siltināšanai lietotajiem būvmateriāliem un informāciju par dažādiem pieejamiem māju konstrukciju siltināšanas tipveida risinājumiem, kā arī normatīvajiem aktiem, kas regulē dzīvojamo māju renovācijas pasākumus un nosaka valsts budžeta līdzfinansējuma apmērus un piešķiršanas kārtību.


Komisijas ieteiktie siltinājuma materiāla un veida risinājumi ir ievietoti aģentūras mājas lapā kā metodiskie ieteikumi dzīvojamo renovācijas projektu izstrādātājiem, būvvaldēm, būvniekiem, būvinspekcijai, māju pārvaldniekiem un dzīvokļu īpašniekiem: Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšana 2007.-2010.gadam.
Māju konstrukciju siltināšanas tipveida risinājumi nepieciešami, lai nodrošinātu dzīvojamo māju renovācijas darbu kvalitāti valsts atbalsta programmas „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (MK noteikumi Nr. 138) realizācijai.

  


 

 


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv