6. jūnijs – pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanas

25.05.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

6. jūnijā Latvijā notiks vietējo pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Alūksnē šajās vēlēšanās būs četri vēlēšanu iecirkņi – administratīvajā ēkā, Alūksnes pilsētas sākumskolā, Alūksnes vidusskolā un SIA „Alūksnes energoceltnieks” ēkā.

Alūksnes novada vēlēšanu komisijas sekretāre Baiba Meistere informē, ka desmit dienas pirms 6. jūnija sāks strādāt vēlēšanu iecirkņi (skatīt darba laikus tabulā) un šajā laikā vēlētāji varēs iepazīties ar kandidātu sarakstiem, informāciju par kandidātiem un vēlēšanu programmām.
Minētajā laika posmā vēlētāji, kam tas nepieciešams, savā iecirknī varēs iesniegt iesniegumus balsošanai mājās. Jāņem vērā, ka balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var pieteikt tikai cilvēki, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierastie vēlēšanu telpās, un viņu kopēji, kā tas noteikts normatīvajos aktos.
Ja 6. jūnijā nevarēsiet būt savā vēlēšanu iecirknī, savu viedokli būs iespējams izteikt arī iepriekšējā balsošanā, kas notiks 3., 4. un 5. jūnijā.
B. Meistere vērš vēlētāju uzmanību uz to, ka 6. jūnijā vienlaikus notiks divas vēlēšanas – Eiropas Parlamenta vēlēšanu zīmes un aploksnes būs apdrukātas zilā krāsā, savukārt pašvaldību vēlēšanu zīmes un aploksnes – sarkanā krāsā. Vēlētājiem jāielāgo, ka katras krāsas zīmes jāliek attiecīgās krāsas aploksnē.
Saņemot vēlēšanu zīmes, vēlētāju sarakstā būs jāparakstās divās vietās, ja izvēlēsies piedalīties abās vēlēšanās. Eiroparlamenta vēlēšanās būs jāizdara izvēle no 17, bet pašvaldību – no 9 sarakstiem. Vēlēšanu zīmē pretī kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētajā vietā vēlētājs pēc savas izvēles var izdarīt atzīmi „+”, neizdarīt atzīmi vai svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu. Lai vēlētājs patiešām izpaustu savu patieso vēlmi, jāņem vērā, ka izsvītrojot visus kandidātus no kādas vēlēšanu zīmes, jūs tomēr būsiet savu balsi atdevuši šim sarakstam.
- Nākot uz vēlēšanām, noteikti neaizmirstiet paņemt līdzi derīgu Latvijas Republikas pilsoņa pasi. Lai atvieglotu balsošanas procedūru, pie ieejas iecirknī būs izvietoti vēlētāju saraksti alfabētiskā kārtībā. Kāds no komisijas locekļiem vēlētājiem palīdzēs atrast viņa kārtas numuru vēlētāju sarakstā. Tālāk vēlētāju saraksti būs sakārtoti pa numuriem un vēlētājs redzēs, pie kura galdiņa jāiet, lai saņemtu balsošanas biļetenus. Ejot uz vēlēšanām, var paņemt līdzi Centrālās vēlēšanu komisijas izsūtīto uzaicinājumu, kurā norādīts jūsu balsošanas iecirknis un kārtas numurs vēlētāju sarakstā. Tie, kas vēlēšanu dienā atradīsies slimnīcā, varēs pieteikties balsošanai Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī balsot Alūksnes novada domes vēlēšanās, ja jūsu iecirknis ir SIA „Alūksnes energoceltnieks” telpās, - skaidro B. Meistere.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks Alūksnē

 


 


 

 


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv