Starptautiskās riteņbraukšanas sacensības
„Keggi Velo - 2009”
Alūksnē 06.06.2009.

19.05.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

8.30 Reģistrācija veloorientēšanās sacensībām (administratīvās ēkas laukumā Dārza ielā 11)

9.00 Veloorientēšanās sacensības (starts pie administratīvās ēkas- Dārza ielā 11)

10.00 Sacensības „Alūksnes spēkavīrs - 2009” (veikala „Agre” stāvlaukumā,
Dārza ielā 8C)

11.00 Starts „Keggi Velo - 2009” (iepretim tirgus laukumam Latgales ielā 3B)
3 apļi pa pilsētu (Latgales iela-Pils iela-Lielā Ezera iela-Tirgotāju iela),
3 apļi (Alūksne-Alsviķi-Lūšakrogs-Korneti- Jaunlaicene-Māriņkalns-Alūksne)

11.30 Starts „Alūksnes pilsētas GRAND PRIX” izcīņai kalnu
velosipēdiem (iepretim tirgus laukumam Latgales ielā 3B)- apļi pa pilsētu (Latgales iela-Šķūņu iela-Rijukalna iela-Jaunās Pils parks-Pilssalas iela-Ojāra Vācieša iela-Dārza iela-Latgales iela)

11.40 Starts bērnu velosacensībām (iepretim administratīvajai ēkai Dārza ielā 11)

13.40 Vienīgās Latvijā meiteņu rokgrupas „G- point” koncerts (administratīvās ēkas laukumā Dārza ielā 11)

14.45 Bērnu, veloorientēšanās un kalnu velosipēdu sacensību uzvarētāju apbalvošana

15.00 „ Keggi Velo” sacensību uzvarētāju apbalvošana

Sacensību laikā (administratīvās ēkas laukumā Dārza ielā 11) darbosies piepūšamās gumijas atrakcijas, batuti, velokarti bērniem.
Darbosies klubs „Ideja” ( Latgales ielā 2A) un kafejnīca „Pajumte” (administratīvajā ēkā Dārza ielā 11).

Pasākuma organizatore-Iveta KOVTUŅENKO (tālr. 29131404)
Keggi Velo sacensības- Jānis SNIEDZE (tālr. 26711491), Ita ERTA (tālr.29485650)
Veloorientēšanās, sacensības bērniem-Guntis KOZILĀNS (tālr. 26194333)
Alūksnes GRAND PRIX sacensības- Vilnis VEĻĶERIS (tālr. 29273114)


 


 

 


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv