„Cālis” svinēja 60 gadu jubileju

06.05.2009.

Evita APLOKA,
Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste

Otrdien, 5. maijā Alūksnes pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Cālis” kolektīvs atzīmēja 60 gadu jubileju kopš iestādes dibināšanas.

Svētku pasākums sākās ar iestādes audzēkņu sarūpētu koncertu. Koncertā muzicēja, dziedāja, dejoja un dzeju runāja gan pašreizējie „Cāļa” audzēkņi, sākot no vismazākās grupas bērniem līdz vecākajiem „cālēniem”, gan bijušie iestādes audzēkņi, kuri turpina izglītības gaitas skolās, gan arī bijušās audzēknes, kuras tagad jau pašas ir šīs iestādes darbinieces. Koncerta noslēgumā svētku pasākuma dalībniekus ar dziesmu sveica visu „cālēnu” koris.
Iestādes kolektīvu svētkos sveica Alūksnes pilsētas domes vadība, Alūksnes rajona padomes Izglītības pārvaldes un pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji. Izglītības pārvaldes un citu pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji sveica vecākā bērnudārza kolektīvu un izteica prieku par „Cāļa” izveidoto un saglabāto tradīciju, kas vieno visas rajona pirmsskolas izglītības iestādes – kopīgajiem sporta svētkiem.
Domes vadība pasniedza iestādes kolektīvam dāvanu – CD magnetolu, kas palīdzēs nodarbību organizēšanā. Vairāki iestādes darbinieki saņēma Alūksnes pilsētas domes Atzinības rakstus. Atzinības raksts par ilggadīgu un apzinīgu darbu tika pasniegts Nadeždai Zitānei, par apzinīgu un ilggadīgu darbu - Maijai Gartkevičai, par radošumu un pašiniciatīvu darbā - Sanitai Apšusalai, kā arī iestādes vadītājai Līgai Kaulai par ilggadīgu un godprātīgu darbu. Pasākuma noslēgumā PII „Cālis” vadītāja L. Kaula pateicās arī visiem iestādes darbiniekiem.

Muzicē bijušās audzēknes, tagad darbinieces Sandra Miezīte un Indra Bērziņa
Koncerta noslēgumā dzied visu „cālēnu” koris
Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Cālis” vadītāja Līga Kaula svētku reizē pateicās gan saviem darbiniekiem, gan apsveicējiem

 


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: dome@aluksne.lv